Article Index
Kryminalne Warsztaty Literackie
Kryminalne Warsztaty Literackie 2017
Konkurs na opowiadanie
Regulamin
All Pages


Kryminalne Warsztaty Literackie

Regulamin Warsztatów Literackich (Kryminalne Warsztaty Literackie) organizowanych w ramach Międzynarodowego Festiwalu Kryminału Wrocław 2018

 

 

 1. Miasto Wrocław oraz Wydawnictwo EMG ogłaszają konkurs na opowiadanie lub szkic opowiadania kryminalnego lub sensacyjnego, w którym istotną rolę odegra miasto Wrocław.
 2. Nagrodą dla wyróżnionych w konkursie będzie udział w Warsztatach Literackich organizowanych we Wrocławiu w dniach 24-26 maja 2018 w czasie trwania Międzynarodowego Festiwalu Kryminału Wrocław 2018. Skorzystanie z nagrody i udział w warsztatach wymaga zaakceptowania umowy, która zostanie przesłana laureatom.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo przyznania dodatkowej nagrody w postaci publikacji opowiadań w zbiorze opowiadań. Udział w konkursie oznacza zgodę na publikację zgłoszonego opowiadania.
 4. Do udziału w warsztatach zakwalifikowanych zostanie do 24 uczestników, którzy w terminie do dnia 31 marca 2018 roku włącznie nadeślą na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. niepublikowane dotąd w żadnej formie opowiadanie lub szkic opowiadania, zawierające intrygę kryminalną lub sensacyjną, w którym istotne znaczenie odgrywać będzie miasto Wrocław. Listę zakwalifikowanych uczestników jury (przedstawiciele wydawnictwa EMG i Biura Promocji UM we Wrocławiu) podadzą do publicznej wiadomości na stronach Portalu Kryminalnego do dnia 30 kwietnia 2018.
 5. Zakwalifikowani uczestnicy przyjadą do Wrocławia w środę 23 maja 2018 pomiędzy godziną 14.00 a 20.00. W tych godzinach zostaną zakwaterowani. Uczestnicy zostaną poinformowani o terminie spotkania organizacyjnego w późniejszym terminie.
 6. Uczestnikom zostanie zapewniony nocleg we Wrocławiu oraz wyżywienie podczas trwania warsztatów. Uczestnicy dojadą do Wrocławia na własny koszt. Jeśli do udziału w warsztatach zakwalifikuje się uczestnik z Wrocławia, organizatorzy zapewnią mu nocleg w miarę wolnych miejsc i w przypadku wyrażenia wyraźnej chęci, natomiast wyżywienie otrzyma w zakresie: obiadokolacja.
 7. Warsztaty rozpoczną się 24 maja i potrwają do 26 maja. Uczestnicy mają zapewniony nocleg od 23 do 27 maja.
 8. Zajęcia, w czasie których trenerzy będą pracować z uczestnikami nad tekstami ich opowiadań lub szkiców opowiadań będą odbywać się od 24 do 26 maja pomiędzy 10.00 a 14.00.
 9. Uczestnicy zostaną losowo podzieleni na cztery grupy, z których każda będzie pracować pod okiem jednego z czterech trenerów: Ryszarda Ćwirleja, Marty Guzowskiej, Katarzyny Puzyńskiej i Marcina Świetlickiego.
 10. Dodatkowo uczestnicy mają obowiązek uczestniczyć w wykładach otwartych, które zostaną zorganizowane w ramach warsztatów i Międzynarodowego Festiwalu Kryminału Wrocław 2018.
 11. Celem warsztatów jest opracowanie zakwalifikowanych opowiadań lub szkiców opowiadań w taki sposób, by nadawały się do druku, jeśli organizator podejmie decyzję o wydaniu wszystkich lub części opowiadań w osobnym zbiorze.
 12. Od zakończenia warsztatów uczestnicy będą mieć miesiąc na nadesłanie skończonych tekstów.
 13. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest ukończenie osiemnastu lat.
 14. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zaakceptowanie niniejszego regulaminu.
 15. Opowiadanie zgłoszone do konkursu nie może przekraczać objętości 27 000 znaków ze spacjami, tj piętnastu stron znormalizowanego maszynopisu.
 16. Szkic opowiadania zgłoszony do konkursu nie może być mniejszy niż 3600 znaków ze spacjami i większy niż 9000 znaków ze spacjami.
 17. Szkic powinien zawierać: pomysł fabuły, zarysowane postaci bohaterów, określone miejsce i czas akcji.
 18. Po zaakceptowaniu regulaminu kandydaci chcący wziąć udział w warsztatach wypełniają formularz, w którym podają tytuł opowiadania. Ten sam tytuł powinien zostać podany w temacie maila zgłaszającego opowiadanie lub szkic opowiadania.
 19. Opowiadanie należy załączyć do maila jako plik tekstowy o nazwie takiej jak tytuł opowiadania. W treści nie należy wpisywać imienia/nazwiska lub pseudonimu, wyłącznie tytuł. Dopiero po wyborze opowiadań system porówna tytuły z danymi osobowymi. Wcześniej jurorzy nie będą znali nazwisk zgłaszających się kandydatów.
 20. Wszelkie dane osobowe podane przez osoby, które nie zostały zakwalifikowane do warsztatów, zostaną usunięte z systemu.
 21. Autorzy zwycięskich opowiadań lub szkiców wyrażają zgodę na upublicznienie faktu, że zostali zakwalifikowani do warsztatów. Zgoda obejmuje ujawnienie imienia i nazwiska lub pseudonimu, jeżeli zostanie on podany, nazwy miasta z którego pochodzi uczestnik, oraz tytułu nagrodzonego opowiadania lub szkicu opowiadania.


Jeżeli akceptujesz powyższy regulamin i chcesz wziąć udział w konkursie, wypełnij formularz.