Adam Mazurkiewicz

Data publikacji: 17 maja 2021

Adam Mazurkiewicz – dr hab. prof. UŁ. Juror Nagrody Literackiej im. Jerzego Żuławskiego (od 2008 roku). W latach 2005-2013 uczestnik Sympozjów Komiksologicznych, organizowanych w ramach łódzkiego Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier, oraz dorocznych sesji naukowych w ramach wrocławskiego Międzynarodowego Festiwalu Kryminalnego (edycje w latach 2013-2016).

Autor zarysów monograficznych: O polskiej literaturze fantastycznonaukowej lat 1990-2004 (Łódź 2007) oraz Z problematyki cyberpunku. Literatura — sztuka — kultura, (Łódź 2014), Polska literatura socrealistyczna (Łódź 2020) oraz artykułów drukowanych m.in. na łamach "Pamiętnika Literackiego", "Literatury i Kultury Popularnej", "Literatury Ludowej", "Folia Litteraria Polonica" i w tomach zbiorowych.

Udostępnij