Krystyna Walc

Data publikacji: 19 maja 2021

Krystyna Walc – doktor nauk humanistycznych, historyk literatury, pracownik Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zajmuje się literaturą i sztuką okresu Młodej Polski, związkami literatury i sztuk plastycznych oraz współczesnym horrorem literackim. Autorka haseł dotyczących horroru w Słowniku literatury popularnej oraz publikacji na temat horroru i postaci wampira we współczesnej kulturze (w czasopismach i pracach zbiorowych). Najnowsze zainteresowania badawcze (w zmiennych proporcjach) – postać księcia Drakuli (czyli Włada Palownika) we współczesnej kulturze oraz polska powieść kryminalna okresu PRL-u.

Uczestniczka w konferencji naukowych „Literatura Popularna i Jej Konteksty” organizowanych przez Pracownię Literatury i Kultury Popularnej oraz Nowych Mediów (Uniwersytet Wrocławski).

Poza tym zajmuje się malarstwem (ostatnio akwarelowym), tkaniną dekoracyjną oraz wyrobem biżuterii (póki co na własne potrzeby).

Członek Stowarzyszenia Literacko-Artystycznego „Fraza” oraz Amatorskiego Klubu Plastycznego im. Ferdynanda Brzęka przy Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie.

 

Publikacje dotyczące powieści kryminalnej:

1.     Nie tylko powieść milicyjna. Kryminalne serie PRL-u: „Klub Srebrnego Klucza”, Labirynt” i „Seria z Jamnikiem” [w:] Literatura i kultura popularna. Badania i metody, pod red. Anny Gemry i Adama Mazurkiewicza. Wrocław: Pracownia Literatury i Kultury Popularnej oraz Nowych Mediów, 2014, s. 77-89.

2.     Stare kryminały. O powieściach Jerzego Edigeya [w:] Literatura kryminalna. Na tropie źródeł, pod red. Anny Gemry, Wydawnictwo emg, Kraków 2015, s. 403-424.

  1. Detektywi Zygmunta Zeydlera-Zborowskiego [w:] Literatura kryminalna. Na tropie motywów, pod red. Anny Gemry, emg. Kraków 2016, s. 233-251.
  2. Powieść kryminalna okresu PRL-u od strony kuchni, bufetu i palarni [w:] Przyjemność (z) czytania. Pamięci profesora Tadeusza Żabskiego, pod red. Anny Gemry, Pracownia Literatury i Kultury Popularnej oraz Nowych Mediów, Wrocław 2019, s. 139-153 (ISBN 978-83-946656-1-6).

Udostępnij