Robert Dudziński

Data publikacji: 12 maja 2021

Robert Dudziński – doktor nauk humanistycznych, pracownik Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2019 roku obronił doktorat poświęcony polskiej literaturze popularnej lat 50. XX wieku. Autor monografii Produkcje sensacyjno-kryminalne Telewizji Polskiej 1965–1989. Konwencje – motywy – konteksty; współautor Leksykonu (mniej znanych) filmów wampirycznych. Jego zainteresowania badawcze obejmują m.in. historię polskiej literatury popularnej, historię filmu polskiego, historię i teorię kina gatunkowego. 

 

Udostępnij