Kryminalna Konferencja Bibliotekarzy

Autor: Tomasz Daniel Dobek
Data publikacji: 17 października 2011

Jednodniowe opóźnienie w publikacji wyników jest efektem ciężkiej pracy jurorów - po długich dyskusjach zdecydowali oni, że na III Kryminalną Konferencję Bibliotekarzy, która odbędzie się w dniach 10-13 października 2013 roku w czasie trwania Międzynarodowego Festiwalu Kryminału Wrocław 2013, pojadą:

1. Karol Baranowski, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie
2. Urszula Dudek, Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Rybniku
3. Magdalena Dyrda, Biblioteka Pałacu Młodzieży w Katowicach
4. Beata Gelo, Miejska Biblioteka w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
5. Grażyna Groyecka, Śródmiejska Biblioteka Publiczna w Krakowie
6. Agnieszka Jakubowska, Miejska Biblioteka Publiczna "Galeria Książki" w Oświęcimiu
7. Marta Kryś, Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwiacach
8. Ewelina Kubasik, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Jarocin
9. Małgorzata Kucek, Śródmiejska Biblioteka Publiczna w Krakowie
10. Monika Machowicz, Krośnieńska Biblioteka Publiczna
11. Katarzyna Malinowska, Miejska Biblioteka Publiczna w Skierniewicach
12. Anna Pietuch, Chełmska Biblioteka Publiczna
13. Anna Sitarska, Legnicka Biblioteka Publiczna
14. Agata Szewczuk, Chełmska Biblioteka Publiczna
15. Magdalena Szostak, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie
16. Grażyna Świderek, Miejska Biblioteka Publiczna w Zabrzu
17. Aneta Wcisło, Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu
18. Katarzyna Wojtaszak, Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu

Uczestnikom gratulujemy!

 


 

W tym roku zmieniliśmy jednak formułę Konferencji i zasady zgłaszania - wszystkie szczegóły znajdą Państwo w regulaminie poniżej.

 

Regulamin III Kryminalnej Konferencji Bibliotekarzy organizowanej przez Miasto Wrocław, Instytut Książki i Wydawnictwo EMG w ramach Międzynarodowego Festiwalu Kryminału Wrocław 2013

1. Miasto Wrocław, Instytut Książki i Wydawnictwo EMG ogłaszają ogólnopolski konkurs dla bibliotekarzy z bibliotek publicznych.

2. Konkurs ma na celu wyłonienie uczestników III Kryminalnej Konferencji Bibliotekarzy, która odbędzie się w ramach Międzynarodowego Festiwalu Kryminału Wrocław 2013.

3. Konferencja będzie miała charakter dwuetapowy – pierwsze dwa dni będą poświęcone wykładom dla bibliotekarzy i pracy wokół interesujących ich zagadnień, pozostałe dwa szkoleniu z zakresu organizacji imprez, zakończonemu przygotowaniem wzorcowego projektu imprezy. Udział w szkoleniu zostanie potwierdzony certyfikatem podpisanym przez Dyrektora Instytutu Książki Pana Grzegorza Gaudena oraz Dyrektora Międzynarodowego Festiwalu Kryminału Wrocław 2013 Pana Irka Grina.

4. W ramach prac konkursowych uczestnicy przygotują dwustronnicowy (maksymalnie 3600 znaków) opis imprezy, którą chcieliby zorganizować w swojej placówce. Praca powinna uwzględniać jedynie merytoryczną koncepcję planowanego wydarzenia, ze szczególnym uwzględnieniem: rodzaju imprezy, uzasadnienia wyboru formy i tematu wydarzenia, nazwisk zaproszonych gości, czasu trwania, sposobu promocji i ewentualnych imprez towarzyszących. Prace nadsyłane będą w jednym pliku, opatrzonym imieniem i nazwiskiem oraz miejscem pracy bibliotekarza.

5. Nagrodą dla wyróżnionych w konkursie będzie udział w III Kryminalnej Konferencji Bibliotekarzy organizowanej we Wrocławiu w dniach 10-13 października 2013 w czasie trwania Międzynarodowego Festiwalu Kryminału Wrocław 2013. Skorzystanie z nagrody i udział w konferencji wymaga zaakceptowania niniejszego regulaminu. Koszty pobytu (przejazd, nocleg, wyżywienie) pokrywa organizator.

6. Do udziału w konferencji zakwalifikowanych zostanie 20 uczestników, którzy w terminie do dnia 26 września 2013 włącznie nadeślą równocześnie na adresy t.pindel@instytutksiazki.pl oraz redakcja@portalkryminalny.pl pracę opisaną w punkcie 4. niniejszego regulaminu. Listę zakwalifikowanych uczestników jury (przedstawiciele Instytutu Książki i Wydawnictwa EMG) poda do publicznej wiadomości na stronach Instytutu Książki i Portalu Kryminalnego do dnia 30 września 2013.

7. Zakwalifikowani uczestnicy przyjadą do Wrocławia w środę 9 października 2013 pomiędzy godziną 14.00 a 22.00. W tych godzinach zostaną zakwaterowani. Spotkanie organizacyjne zostało zaplanowane na godzinę 8.00 10 października 2013 w miejscu zakwaterowania.

8. Jeśli do udziału w konferencji zakwalifikuje się uczestnik z Wrocławia, organizatorzy nie zapewnią mu noclegu, natomiast otrzyma on wyżywienie w zakresie: obiad, kolacja.

9. Konferencja i szkolenie rozpocznie się 10 października i potrwa do 13 października. Uczestnicy mają zapewniony nocleg od 9 października do 13 października.

10. Konferencja będzie odbywać się w czwartek i piątek pomiędzy 9.00 a 13.00, szkolenie w sobotę od 9.00 do 14.00 i w niedzielę od 10.00 do 15.00.

11. Konferencja będzie miała charakter zamknięty. Uczestnicy wysłuchają dwóch wykładów dziennie w cyklach 45-minutowych. Wśród wykładowców znajdą się: Borys Lankosz, Zygmunt Miłoszewski, Wojciech Orliński, Irek Grin. Wykłady będą dotyczyć zarówno historii literatury kryminalnej, jak i obecnych trendów gatunku, zagadnień adaptacji filmowej i wątków literackich w kinie gatunkowym. Po każdym wykładzie przewidziano rozmowę z wykładowcą i dyskusję. Szkolenie zostanie przeprowadzone w dwóch grupach po 10 osób i poprowadzą je organizatorzy i pracownicy najważniejszych festiwali literackich w Polsce, których zadaniem będzie praca z uczestnikami zarówno w zakresie oceny ich aplikacji konkursowych, jak i stworzenia wspólnego projektu modelowego wydarzenia.

12. Dodatkowo po południu uczestnicy mają obowiązek uczestniczyć w wykładach otwartych, które zostaną zorganizowane w ramach Kryminalnych Warsztatów Literackich Międzynarodowego Festiwalu Kryminału Wrocław 2013.

13. Uczestnicy mają prawo uczestniczyć we wszystkich wydarzeniach Międzynarodowego Festiwalu Kryminału Wrocław 2013 oraz otrzymają zaproszenia na Galę przyznania Nagrody Wielkiego Kalibru dla najlepszej polskiej powieści kryminalnej lub sensacyjnej zeszłego roku.

14. Celem konferencji i szkolenia jest poszerzanie wiedzy bibliotekarzy o historii powieści kryminalnej, a także jej obecnym stanie, najpopularniejszych trendach, najważniejszych nazwiskach. Nie mniej ważnym celem jest wymiana doświadczeń oraz próba uświadomienia, że działalność proczytelnicza zarówno w trakcie pracy z użytkownikami bibliotek, jak i podczas organizacji imprez literackich może i powinna być realizowana poprzez promowanie literatury popularnej.

15. Pomysły na wydarzenia literackie, o których mowa w punkcie 4. niniejszego regulaminu, nie muszą się jednak ograniczać do imprez z zakresu kultury popularnej. Wskazane jest w konstruowaniu koncepcji unikanie jakichkolwiek ograniczeń, zarówno merytorycznych, jak i organizacyjnych.

16. Autorzy zwycięskich prac wyrażają zgodę na upublicznienie faktu, że zostali laureatami konkursu. Zgoda obejmuje ujawnienie imienia i nazwiska lub pseudonimu, jeżeli zostanie on podany, oraz nazwy miasta, z którego pochodzi uczestnik.

17. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w programie, jeśli zaistnieją okoliczności od niego niezależne.

 

 

Udostępnij