Home Nagroda Wielkiego Kalibru Nagroda Wielkiego Kalibru

Article Index
Nagroda Wielkiego Kalibru
Regulamin Nagrody Wielkkiego Kalibru 2017
All Pages

Nagroda
Wielkiego Kalibru
MFK 2017

Po raz pierwszy w historii Nagrody Wielkiego Kalibru odsłaniamy kulisy pracy jury, publikując długą listę książek, spośród których jurorzy wybiorą nominowaną do nagrody siódemkę.

Image

Na liście znalazły się następujące powieści:
1. Artur Baniewicz, „Pięć dni ze swastyką” (Społeczny Instytut Wydawniczy Znak)
2. Wojciech Chmielarz, „Osiedle marzeń” (Wydawnictwo Czarne)
3. Mariusz Czubaj, „R.I.P.” (Wydawnictwo Albatros)
4. Ryszard Ćwirlej, „Śliski interes” (Wydawnictwo Muza)
5. Marta Guzowska, „Chciwość” (Wydawnictwo Burda)
6. Anna Kańtoch, „Łaska” (Wydawnictwo Czarne)
7. Marek Krajewski, „Mock” (Społeczny Instytut Wydawniczy Znak)
8. Ove Løgmansbø, „Enklawa” (Wydawnictwo Dolnośląskie)
9. Ove Løgmansbø, „Połów” (Wydawnictwo Dolnośląskie)
10. Janusz Majewski, „Czarny mercedes” (Wydawnictwo Marginesy)
11. Bartosz Szczygielski, „Aorta” (Wydawnictwo W.A.B.)
12. Marcin Wroński, „Portret wisielca” (Wydawnictwo W.A.B.)

Tytuły siedmiu powieści nominowanych do Nagrody Wielkiego Kalibru 2017 poznamy 2 maja – jurorzy wybiorą je spośród książek znajdujących się na długiej liście. Nazwisko zdobywcy tegorocznej nagrody zostanie ogłoszone w czasie uroczystej gali, która odbędzie się 27 maja 2017 roku we Wrocławiu, w trakcie Międzynarodowego Festiwalu Kryminału Wrocław 2017. Podobnie jak w poprzednich latach, zwycięzca otrzyma nagrodę w wysokości 25 000 złotych ufundowaną przez Prezydenta Miasta Wrocławia Rafała Dutkiewicza.

Kapituła Nagrody Wielkiego Kalibru 2017: prof. Zbigniew Mikołejko (przewodniczący), Anna Gemra, Małgorzata Omilanowska, Marcin Baran, Witold Bereś, Marcin Maruta, Marcin Sendecki i Grzegorz Sowula.


 

Regulamin Nagrody Wielkiego Kalibru 2017 dla autora najlepszej polskiej powieści kryminalnej lub sensacyjnej

 1. Regulamin określa zasady przyznawania Nagrody Wielkiego Kalibru (NWK) dla najlepszej polskiej powieści kryminalnej lub sensacyjnej opublikowanej przez polskiego autora w języku polskim w roku 2016.
 2. Organizatorem konkursu na najlepszą polską powieść kryminalną lub sensacyjną jest wydawnictwo EMG we współpracy z Biurem Promocji Urzędu Miejskiego we Wrocławiu.
 3. W roku 2017 NWK wynosi 25 000 zł i została ufundowana przez Prezydenta Miasta Wrocławia Pana Rafała Dutkiewicza.
 4. Nagroda zostanie wręczona w czasie uroczystej gali w dniu 27 maja 2017 roku we Wrocławiu w trakcie Międzynarodowego Festiwalu Kryminału Wrocław 2017.
 5. W 2017 roku przyznana zostanie także Nagroda Czytelników. Czytelnicy będą mogli wybierać spośród powieści nominowanych przez jurorów do finału. Głosy będą mogli oddawać za pomocą SMS. Szczegółowe warunki plebiscytu Czytelników zostaną ogłoszone po wyłonieniu finalistów.
 6. Warunkiem dopuszczenia powieści do konkursu jest przesłanie 9 egzemplarzy zgłaszanej książki przez jej wydawcę lub autora na adres organizatora.
 7. Książki muszą być napisane w języku polskim i wydane po raz pierwszy w roku 2016 przez wydawcę mającego siedzibę na terenie Polski.
 8. Nadesłane książki muszą być opatrzone numerem ISBN.
 9. Książki do konkursu mogą ponadto zgłaszać jurorzy i organizator.
 10. Termin nadsyłania (zgłaszania) książek dla wydawców i autorów upływa 31 stycznia 2016.
 11. Książki należy nadsyłać na adres: EMG Ewa Mańkowska-Grin, Portal Kryminalny, 31-055 Kraków, ul. Miodowa 6/1 z dopiskiem: Nagroda Wielkiego Kalibru 2017.
 12. Organizator zadba, by nadesłane książki zostały dostarczone jurorom.
 13. Jurorzy otrzymają wszystkie zgłoszone książki.
 14. Spośród nadesłanych książek jurorzy nominują do NWK siedem powieści i prześlą swoje nominacje do organizatora do dnia 30 kwietnia 2017 roku.
 15. Organizator poda nominacje do publicznej wiadomości do dnia 2 maja 2017.
 16. Jurorzy nie muszą nominować siedmiu powieści, jeśli uznają, że nie wszystkie zasługują na NWK.
 17. Wybór Laureata spośród autorów nominowanych książek nastąpi w dniu przyznania NWK.
 18. Nagrody nie można nie przyznać.