Home Nagroda Wielkiego Kalibru Nagroda Wielkiego Kalibru - MFK 2009

Nagroda - MFK 2009

Nagroda
Wielkiego Kalibru

Tegoroczna Nagroda Wielkiego Kalibru została ufundowana przez Prezydenta Miasta Wrocławia Pana Rafała Dutkiewicza i wynosi 25 000 złotych. Laureatem nagrody został Mariusz Czubaj za powieść 21:37 (W.A.B.).

Przyznawaną po raz pierwszy w historii Festiwalu Nagrodę Małego Kalibru otrzymało Wydawnictwo W.A.B.

Nagroda Wielkiego Kalibru powstała jako przedsięwzięcie z misją w roku 2003. Stworzyli ją członkowie Stowarzyszenia Miłośników Kryminału i Powieści Sensacyjnej „Trup w szafie”, panowie: Marcin Baran, Witold Bereś, Piotr Bratkowski, Artur Górski, Irek Grin, Marcin Maruta i Marcin Świetlicki. Powołano ją w czasie, kiedy Marek Krajewski był znany głównie we Wrocławiu a w Polsce ukazywały się ledwie trzy powieści kryminalne/sensacyjne rocznie. Od tego czasu liczba polskich powieści kryminalnych/sensacyjnych wzrosła do kilkudziesięciu w ciągu roku, a polscy autorzy zaczęli być kojarzeni przez szerokie grono czytelników, doceniani przez krytyków i tłumaczeni na języki obce. Jesteśmy dumni, że to między innymi Nagroda Wielkiego Kalibru i Festiwal Kryminału, organizowany przy każdej edycji Nagrody od 2004 roku, przyczyniły się do tego, co chętnie nazywa się teraz modą na polski kryminał. Laureatami dotychczasowych edycji nagrody byli:
- w roku 2004 - Marek Krajewski za powieść Koniec świata w Breslau (Wydawnictwo W.A.B.)
- w roku 2005 - Paweł Jaszczuk za powieść Foresta umbra (Dom Wydawniczy REBIS)
- w roku 2006 - Marek Harny za powieść Pismak (Wydawnictwo Prószyński i S-ka)
- w roku 2007 - Marcin Świetlicki za powieść Dwanaście (Wydawnictwo EMG)
- w roku 2008 - Zygmunt Miłoszewski za powieść Uwikłanie (Wydawnictwo W.A.B.)

Jury Nagrody Wielkiego Kalibru (zmieniające się przez lata, z kapituły odeszli z różnych powodów między innymi Marcin Baran, Irek Grin i Marcin Świetlicki) przyznawało także Honorowe Nagrody Wielkiego Kalibru. Laureatami dotychczasowych Honorowych Nagród Wielkiego Kalibru byli: Joanna Chmielewska, Borys Akunin, Aleksandra Marinina, Jeffery Deaver, Leonid Józefowicz, Tatiana Polakowa, Marek Krajewski. O ile Nagroda Wielkiego Kalibru jest nagrodą konkursową, przyznawaną najlepszej powieści kryminalnej/sensacyjnej roku poprzedzającego wręczenie nagrody, o tyle Honorowa Nagroda Wielkiego Kalibru trafia w ręce polskich lub zagranicznych autorów, których organizator uzna za wybitnych twórców gatunku.

Organizatorzy Nagrody Wielkiego Kalibru podjęli decyzję, że od tego roku przyznawana będzie również Nagroda Małego Kalibru, którą otrzymają autor lub instytucja szczególnie zasłużeni dla promowania literatury kryminalnej wśród dzieci i młodzieży.

Tegoroczna Nagroda Wielkiego Kalibru została ufundowana przez Prezydenta Miasta Wrocławia Pana Rafała Dutkiewicza i wynosi 25 000 złotych. Spośród zgłoszonych do konkursu książek jury w składzie: Witold Bereś, Piotr Bratkowski, Paweł Dunin-Wąsowicz, Krystyna Krynicka, Marcin Maruta, prof. Zbigniew Mikołejko, Marta Mizuro do dnia 16 listopada wskaże siedem nominowanych tytułów. Nazwiska laureata tegorocznej edycji Nagrody Wielkiego Kalibru oraz Nagrody Małego Kalibru zostaną ogłoszone podczas Uroczystej Gali dnia 28 listopada we Wrocławiu. Impreza ta oficjalnie otworzy również Międzynarodowy Festiwal Kryminału Wrocław 2009.

 

 

 

Jury w składzie: Witold Bereś, Piotr Bratkowski, Paweł Dunin-Wąsowicz, Krystyna Krynicka, Marcin Maruta, Zbigniew Mikołejko, Marta Mizuro wybrało siedem powieści nominowanych do Nagrody Wielkiego Kalibru dla najlepszej polskiej książki kryminalnej lub sensacyjnej ubiegłego roku.

Są to:
Mariusz Czubaj, 21:37, WAB 2008;
Tomasz Konatkowski, Wilcza wyspa, WAB 2008;
Marek Krajewski, Mariusz Czubaj, Aleja samobójców, WAB 2008;
Konrad T. Lewandowski, Elektryczne perły, Wydawnictwo Dolnośląskie 2008;
Marcin Świetlicki, Jedenaście, EMG 2008;
Piotr Wereśniak, Zabili mnie we wtorek, Otwarte 2008;
Marcin Wroński, Komisarz Maciejewski. Kino Venus, Red Horse 2008.


Ogłoszenie nazwiska Laureata nastąpi 28 listopada 2009 roku w czasie Gali otwierającej oficjalnie Międzynarodowy Festiwal Kryminału Wrocław 2009. Nagrodę Wielkiego Kalibru w wysokości 25.000 złotych wręczy jej fundator Prezydent Miasta Wrocławia Pan Rafał Dutkiewicz.

 

 

 

 

Laureatem tegorocznej Nagrody Wielkiego Kalibru został Mariusz Czubaj za powieść 21:37 (W.A.B). Pisarz ten był także nominowany za książkę Aleja samobójców (W.A.B.) napisaną wspólnie z Markiem Krajewskim. Nagroda została wręczona osobicie przez fundatora, Prezydent Miasta Wrocławia Pana Rafała Dutkiewicza, podcza uroczystej Gali, która rozpoczęła się o godzinie 20.00 dnia 28 listopada. W zastępstwie nieobecnego laureata nagrodę odbierała przedstawicielka wydawcy.