Sesja naukowa

Data publikacji: 09 listopada 2010PROGRAM SESJI NAUKOWEJ "DETEKTYWI, ZBRODNIARZE I TAJEMNICA ZAMKNIĘTEGO POKOJU, CZYLI NA TROPIE TOPIKI KRYMINAŁU"

27 maja (środa)

Miejsce: Instytut Filologii Polskiej, sala Nehringa (parter)

10.00-10.10 Dyrektor Instytutu Filologii Polskiej prof. Jan Miodek,Powitanie gości


SESJA I

10.10-10.30 Joanna Kokot (UWM), Agatha Christie i zasada fair play

10.30-10.50 Violetta Wróblewska (UMK), Teatralizacja zbrodni w kryminałach Agathy Christie

10.50-11.10 Anna Gemra (UWr), 9.00 śniadanie; 9.30 zabić żonę; 9.45 tenis... Zabójcze umysły w utworach Agathy Christie

11.00-11.50 Dyskusja

11.50-12.10 Przerwa kawowa

SESJA II

12.10-12.30 Dariusz Brzostek (UMK), Z wykopalisk… Archeologia jako „metoda śledcza” w powieści kryminalnej – przypadek Agathy Christie

12.30-12.50 Adam Mazurkiewicz (UŁ), Hydra lernejska na angielskiej prowincji. Motyw plotki w twórczości Agathy Christie

12.50-13.10 Mariusz Kraska (UG), W podróży. O pewnym motywie w powieściach Agathy Christie

13.10-13.30 Agnieszka Szurek (UW), Topos ogrodu w powieściach Agathy Christie

13.30-14.20 Dyskusja


28 maja (czwartek)

Miejsce: Instytut Filologii Polskiej, sala Nehringa (parter)


SESJA III

10.00-10.20 Jakub Z. Lichański (UW), Powieść kryminalna/sensacyjna z perspektywy analizy loci. Propozycja badawcza

10.20-10.40 Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska (UŚ), Czego uczą kryminały albo zaczytany antropolog

10.40-11.00 Ewa Skwara (UAM), Teatr zbrodni – antyczne instrumentarium teatralne na usługach kryminału

11.00-11.40 Dyskusja

11.40-12.00 Przerwa kawowa


SESJA IV

12.00-12.20 Zbigniew Wałaszewski (APS im. M. Grzegorzewskiej), Sowa, córka piekarza i ponury księżyc. Przyroda jako wymowny świadek zbrodni

12.20-12.40 Konrad Dominas (UAM), Topika antyczna w kryminalnych powieściach historycznych na przykładzie postaci Lucjusza Sergiusza Katyliny

12.40-13.00 Paweł Kaczyński (UWr), Wielki przeciwnik, podwójne życie i przebieranki. Tradycje powieści tajemnic w kryminałach Anny Kłodzińskiej

13.00-13.40 Dyskusja


29 maja (piątek)

Miejsce: Instytut Filologii Polskiej, sala T. Mikulskiego (nr 125, pierwsze piętro)


SESJA V

10.00-10.20 Agnieszka Kruszyńska (UW), Oszuści, bandyci, szpiedzy i łamanie prawa. Topika kryminału w powieściach Tadeusza Dołęgi-Mostowicza

10.20-10.40 Justyna Tuszyńska (UMK), Depresja detektywa. Tematyzacja problematyki psychologicznej w szwedzkich powieściach kryminalnych

10.40-11.00 Magdalena Żmudziak (KUL), „Po nitce do kłębka” Kazimierza Chłędowskiego, czyli polski Lecoq na tropie zbrodni

11.00-11.40 Dyskusja

11.40-12.00 Przerwa kawowa


SESJA VI

12.00-12.20 Krystyna Walc (UR), Detektywi Zygmunta Zeydlera-Zborowskiego

12.20-12.40 Robert Dudziński (UWr), „Tej nocy nie będą spać funkcjonariusze milicji w wielu powiatach, miastach i województwach”. Motywy proceduralne w powieści milicyjnej

12.40-13.00 Agnieszka Nieracka (UŚ), Ta wieczna nostalgia: topika przestrzenna w powieści neomilicyjnej

13.00-13.40 Dyskusja


30 maja (sobota)

Miejsce: Instytut Filologii Polskiej, sala Nehringa (parter)


SESJA VII

10.20-10.40 Alicja Mazan-Mazurkiewicz (UŁ), Seria „Biuro detektywistyczne Lassego i Mai” Martina Widmarka jako propedeutyka klasycznej powieści kryminalnej

10.40-11.00 Anita Has-Tokarz (UMCS), Na tropie Detektywa Pozytywki – wokół serii kryminalnej Grzegorza Kasdepkego dla dzieci

11.00-11.40 Dyskusja

11.40-12.00 Przerwa kawowa


SESJA VIII

12.00-12.20 Halina Kubicka (LiKP), „Skandal dla rozumu”, czyli o zagadce zamkniętego pokoju

12.20-12.40 Bogdan Trocha (UZ), (Dlaczego) Nie wolno krzywdzić ludzi – o dwóch schematach rozumienia zbrodni u Javiera Maríasa

12.40-13.20 Dyskusja

13.20-13.30 Podsumowanie obradUCZESTNICY SESJI NAUKOWEJ "DETEKTYWI, ZBRODNIARZE I TAJEMNICA ZAMKNIĘTEGO POKOJU, CZYLI NA TROPIE TOPIKI KRYMINAŁU"


brzostekDariusz Brzostek

Filolog, kulturoznawca, adiunkt w Katedrze Kulturoznawstwa UMK w Toruniu. Zajmuje się głównie estetyką grozy, antropologią kultury współczesnej, twórczością Stanisława Lema oraz psychoanalitycznymi kontekstami twórczości literackiej i muzycznej. Uprawia sound studies oraz field recording. Autor monografii Literatura i nierozum. Antropologia fantastyki grozy (Toruń 2009) oraz Nasłuchiwanie hałasu. Audioantropologia między ekspresją a doświadczeniem (Toruń 2014). Obecnie przygotowuje książki Potworna wiedza. Horror w badaniach kulturowych i Wola nie-wiedzy. Horror postmodernistyczny czy groza ponowoczesności?. Prowadzi blog: http://molokmun.blogspot.com/.Konrad Dominas


Konrad Dominas

Doktor, adiunkt na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Filolog klasyczny i informatyk. Autor i współautor prac dotyczących recepcji mitu i literatury antycznej w nowych mediach oraz w kulturze współczesnej. Jego badania naukowe dotyczą przede wszystkim kwestii metodologicznych – mechanizmów odpowiedzialnych za uobecnianie się grecko-rzymskiej literatury i kultury. Organizator międzynarodowej konferencji „Antyk w literaturze i kulturze popularnej”.
Robert DudzińskiRobert Dudziński

Doktorant w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, w 2014 roku obronił pracę magisterską pt. Produkcje sensacyjno-kryminalne Telewizji Polskiej w latach 1965–1989. Członek Stowarzyszenia Badaczy Popkultury i Edukacji Popkulturowej „Trickster”. Jego zainteresowania badawcze oscylują wokół problemów genologii, kultury masowej PRL-u i III RP oraz ludologii. Publikował w „Kulturze Popularnej” oraz w tomach zbiorowych, w tym: Dziedzictwo romantyczne. O (nie)obecności romantyzmu w kulturze współczesnej (Katowice 2013), Wybory popkultury. Relacje kultury popularnej z polityką, ideologią i społeczeństwem (Wrocław 2014) czy Bękarty X muzy. Filmowe adaptacje materiałów nieliterackich (Wrocław 2015).Anna Gemra

Profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, literaturoznawczyni. Kierownik Pracowni Literatury i Kultury Popularnej oraz Nowych Mediów w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Członek Jury Nagrody Literackiej im. Jerzego Żuławskiego. Redaktor naczelna rocznika „Literatura i Kultura Popularna”. Główne zainteresowania naukowe: literatura i kultura XIX wieku; kultura i literatura popularna (szczególnie science fiction, horror, fantasy, sensacja, kryminały). Większość publikacji poświęcona tej tematyce, w tym hasła w pierwszej polskiej pracy encyklopedycznej poświęconej literaturze popularnej – Słowniku literatury popularnej (1997; 2006) Autorka książek: Kwiaty zła na miejskim bruku. O powieści zeszytowej XIX i XX wieku oraz Od gotycyzmu do horroru. Wilkołak, wampir i Monstrum Frankensteina w wybranych utworach.

Anita Has-Tokarz

Doktor nauk humanistycznych, literaturoznawca, specjalność: komunikacja kulturowa. Prowadzi badania w zakresie funkcjonowania książki dla dzieci i młodzieży w przestrzeni wielomedialnej oraz kultury czytelniczej, medialnej i informacyjnej młodego pokolenia. Szczegółowe problemy badawcze dotyczą: literatury popularnej, literatury strachu dla dzieci i młodzieży, rynku książki i mediów dla młodych odbiorców, celebrytyzacji przestrzeni medialnej dla dzieci, edukacji medialnej i informacyjnej młodego pokolenia. Autorka monografii Horror w literaturze współczesnej i filmie (2010), współredaktorka tomów: Around the book, the library and information – current state – challenges – perspective. Studies and Esseys (2014) i Homo legens czy homo consumens? Czytelnik i książka w XXI wieku (2014). Zatrudniona w Zakładzie Kultury Informacyjnej i Czytelnictwa UMCS w Lublinie.

Paweł Kaczyński

Paweł KaczyńskiProfesor Uniwersytetu Wrocławskiego, historyk literatury, pracuje w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego; zajmuje się literaturą i kulturą oświecenia oraz literaturą popularną XIX-XXI wieku, prowadzi wykłady i seminaria magisterskie z zakresu literatury sensacyjnej. Główne prace: Niedokończona podróż. Proza Tomasza Kajetana Węgierskiego. Studia i przekroje (2001), Rodzina w literaturze stanisławowskiej. Motywy – konwencje – poglądy (2009) oraz liczne artykuły w tomach zbiorowych i czasopismach (m. in. „Pamiętnik Literacki”, „Wiek Oświecenia”, „Napis”, „Prace Polonistyczne”, „Prace Literackie”). Ostatnio opublikował: O powieści „neomilicyjnej”, [w:] Literatura i kultura popularna. Badania i metody, pod red. A. Gemry i A. Mazurkiewicza, Wrocław 2014.


Joanna Kokot

kokotStudia anglistyczne ukończyła na Uniwersytecie Gdańskim, gdzie także doktoryzowała się i habilitowała. Obecnie pracuje na stanowisku profesora w Katedrze Filologii Angielskiej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Jej główny zakres zainteresowań obejmuje literaturę angielską przełomu XIX i XX wieku, szczególnie tak zwaną literaturę popularną. Zajmuje się również twórczością J.R.R. Tolkiena, któremu poświęciła kilka artykułów, jest też autorką przekładów prac poświęconych temu pisarzowi - są to między innymi Droga do Śródziemia Toma Shippeya, Tolkien. Człowiek i mit Josepha Pearce’a, zbiór szkiców Tolkien. Księga pamiątkowa, a także esej samego Tolkiena O baśniach. Najważniejsze publikacje książkowe to: Tekst w tekście. Studia o wierszach w prozie narracyjnej (1992), Gry z czytelnikiem w twórczości Rudyarda Kiplinga (1993), Kronikarz z Baker Street. Strategie narracyjne w utworach Conan Doyle’a o Sherlocku Holmesie (1999), „This Rough Magic”. Studies in Popular Literature (2004) oraz W świetle gazowych latarni. O prozie „gotyckiej” przełomu XIX i XX wieku (2013).


kraskaMariusz Kraska (ur. 1970)

Dr hab., pracownik Katedry Teorii Literatury i Krytyki Artystycznej w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego oraz wykładowca akademicki w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu. Autor kilkudziesięciu artykułów publikowanych w czasopismach i wydawnictwach zbiorowych, a także monografii Na tropie Szakala. Gry fikcją w political fiction oraz Prosta sztuka zabijania. Figury czytania kryminału uznanej w 2014 r. w konkursie zorganizowanym przez Fundację im. Stanisławy Fleszarowej-Muskat za najlepszą polską książkę naukową poświęconą literaturze i kulturze popularnej.


Agnieszka Kruszyńska

Kruszyńska

Adiunkt na Wydziale Filologii Polskiej Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora. Zainteresowania: dawność kulturowa, literatura i kultura popularna, pamięć jako kategoria w literaturze, literatura dla dzieci i młodzieży, dydaktyka polonistyczna. Autorka studium Średniowieczność w literaturze i kulturze XX wieku. Propozycje badawcze (2008) oraz licznych artykułów, m.in.: Literatura popularna a kwestie społeczne. Przykład twórczości Tadeusza Dołęgi-Mostowicza; Bajki dla dorosłych jako zjawisko w kulturze popularnej. Szkic na przykładzie telewizyjnego cyklu autorstwa J. Wilińskiej, A. Nowickiego i F. Dereckiego; Literatura i kultura popularna – czy gorsze w szkole?
Opowieść na odświeżenie ducha. Wokół refleksji C.S. Lewisa o baśniach
; The Sense of Unity and the Category of Unity. Tolkien’s “The Lord of the Rings” in the Context of Medieval Epic; Trzej Królowie w maju, czyli motywy (quasi-)religijne w skeczach kabaretowych; Oddawanie głosu pamięci. Uwagi na marginesie „Wysokiego Zamku” Stanisława Lema; Trylogia Stanisława Pagaczewskiego w kontekście kultury popularnej; Średniowieczność w kulturze popularnej – na wybranych przykładach.
KubickaHalina Kubicka

Doktor nauk humanistycznych, historyk literatury. Jej zainteresowania naukowe związane są z problemami kultury popularnej; w szczególności są to: literackie i filmowe modele czasoprzestrzenne oraz schematy i klisze fabularne ujmowane w perspektywie genologicznej. Współpracuje z Pracownią Literatury i Kultury Popularnej oraz Nowych Mediów Uniwersytetu Wrocławskiego. Jest redaktorem wydawniczym oraz nauczycielem języka polskiego w liceum ogólnokształcącym.


Jakub Z. Lichański (ur. 1946)

lichanskiProfesor zwyczajny, pracownik Uniwersytetu Warszawskiego, specjalista w zakresie retoryki, historii kultury i literatury do końca XVIII w., także literatury powszechnej i popularnej. Wydał m.in.: Retoryka od średniowiecza do baroku (1992), Retoryka od renesansu do współczesności (2000), Retoryka w Polsce (2003), Retoryka: Historia – Teoria – Praktyka (2007); należy do grona autorów haseł w Historisches Wörterbuch der Rhetorik (1992-2012). Autor monografii Łukasza Górnickiego, Jana Parandowskiego, Hermanna Brocha, Johna Ronalda Reuela Tolkiena; wydał m.in. antologię staropolskich traktatów na temat wojny morskiej Ramię króla na morzu (1984); jako współautor przygotował polskie wydanie R.E. Volkmanna Retoryka Greków i Rzymian (1993, 1995); redaktor polskiego wydania pracy Waltera Josta i Wendy Olmsted Retoryka i krytyka retoryczna. Kompendium retoryczne (2012). Autor artykułów na temat retoryki i krytyki retorycznej, literatury staropolskiej, popularnej, kancjonałów, twórczości H. Brocha, J.R.R. Tolkiena, R.E. Volkmanna. Jest członkiem m.in. The International Society for the History of Rhetoric, Polskiego Towarzystwa Filologicznego, Towarzystwa Przyjaciół Historii. Redaktor naczelny kwartalnika Forum Artis Rhetoricae.

Alicja Mazan-Mazurkiewicz

Adiunkt w Katedrze Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Łódzkiego. Naukowo zajmuje się sakrologią literacką, dwudziestowieczną poezją polską i literaturą dziecięcą. Autorka monografii: Inspiracje biblijne w utworach Romana Brandstaettera (Łódź 2003) oraz Liryka ks. Jana Twardowskiego. Spotkanie ze św. Teresą z Lisieux (Łódź 2014) i artykułów zamieszczanych w tomach zbiorowych, „Pamiętniku Literackim”, „Folia Litteraria Polonica”, „Folia Librorum”.


mazurkiewiczAdam Mazurkiewicz

Adiunkt w Zakładzie Dydaktyki Języka Polskiego i Literatury Uniwersytetu Łódzkiego. Juror Nagrody im. Jerzego Żuławskiego, wieloletni uczestnik Sympozjów Komiksologicznych, organizowanych w ramach Łódzkiego Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier, krytyk literacki związany z internetowymi pismami „Grabarz Polski” i „Creatio Fantastica”, na których łamach przybliża czytelnikom nowości z kręgu polskiej i obcej literatury sensacyjnej, kryminalnej, fantastycznej.
Naukowo zajmuje się literaturą i kulturą popularną, związkami obiegów kulturowych, przemianami gotycyzmu, sposobami, w jaki kultura popularna asymiluje tradycję i społeczną recepcję postępu technologicznego. Autor monografii O polskiej literaturze fantastycznonaukowej lat 1990-2004 (Łódź 2007) oraz Z problematyki cyberpunku. Literatura - sztuka - kultura (Łódź 2014) i artykułów zamieszczanych w tomach zbiorowych, „Pamiętniku Literackim”, „Literaturze i Kulturze Popularnej”, „Folia Litteraria Polonica”.Agnieszka NierackaAgnieszka Nieracka

Dr hab. nauk humanistycznych, kulturoznawca i filmoznawca, pracownik Zakładu Filmoznawstwa i Wiedzy o Mediach Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zainteresowania badawcze: przemiany kultury popularnej w kontekście metafor technologicznych, dyskursy cielesności w perspektywie gender studies (ostatnio np. artykuł Feministyczne re-konstrukcje kobiecości. Hannah Höch – Frances Leeming – Lynn Hershman Leeson - 2014), postmodernistyczne kino popularne, kino gatunków. Niegdyś opublikowała nawet książkę Science fiction jako gatunek filmowy. Prócz tetralogii Alien, wielbi także filmy milicyjne i policyjne. Pisała o nich w tekstach U nas na komendzie (1994) i Mitologizacja systemu politycznego w polskich filmach kryminalnych (2014). Współredaktorka tomu Media ciało pamięć. O współczesnych tożsamościach kulturowych (2006). Należy do Polskiego Towarzystwa Badań Nad Filmem i Mediami oraz Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego.


Ewa SkwaraEwa Skwara

Latynista (Instytut Filologii Klasycznej UAM w Poznaniu), literaturoznawca, tłumacz. Zajmuje się teatrem antycznym i jego szeroko pojętą recepcją, uwzględniającą także operę, film i kulturę popularną. Jej pracom badawczym nad komedią rzymską towarzyszą obszernie komentowane przekłady sztuk Plauta i Terencjusza, które z kolei inspirują ją do podejmowania tematyki związanej z teorią przekładu. W kręgu zainteresowań pozostaje także teatr średniowieczny i renesansowy, a poza komedią również inne dzieła posługujące się komizmem jako kategorią estetyczną (parodia, epigram, satyra).


Agnieszka Szurek

Agnieszka SzurekAbsolwentka Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. W pracy doktorskiej (2003) zajmowała się fantasy jako gatunkiem literackim. Obecnie pracuje w Zakładzie Retoryki i Mediów na Uniwersytecie Warszawskim. Interesuje się literaturą popularną, retoryką, translatoryką i nowymi mediami. Opublikowała artykuły poświęcone literaturze fantasy (m.in. Teorie fikcji i problemy analizy „Władcy Pierścieni” J.R.R. Tolkiena, w: Retoryka i badania literackie. Rekonesans, red. J.Z. Lichański, Warszawa 1998; Fantastyka, logika, retoryka. Budowanie argumentacji w opowiadaniach z cyklu Dragonlance, w: Uwieść słowem, czyli retoryka stosowna, red. J.Z. Lichański, Warszawa 2003) oraz kryminałom (Opowieści kryminalne Dorothy L. Sayers i ich polskie przekłady, w: Tłumacz i przekład – wyzwania współczesności, red. M. Ganczar, P. Wilczek, Katowice 2013). Jest tłumaczką książek naukowych i popularnonaukowych, w tym poświęconych twórczości J.R.R. Tolkiena i Inklingów oraz autorką haseł w Słowniku literatury popularnej.


trocha

Bogdan Trocha (ur. 1963)

Filozof i literaturoznawca, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Zielonogórskiego, kierownik Pracowni Mitopoetyki i Filozofii Literatury, organizator i kierownik naukowy cyklicznej konferencji Fantastyczność i Cudowność. Zajmuje się badaniami nad współczesną literaturą popularną i mitopoetyką w perspektywie antropologicznej i filozoficznej.
Justyna Tuszyńska

Justyna Tuszyńska

Doktorantka w Zakładzie Teorii Literatury Instytutu Literatury Polskiej UMK w Toruniu. Przygotowuje rozprawę doktorską na temat Dlaczego literaturoznawcy c(z)ytują kryminały? Schemat fabularny opowieści kryminalnej jako narzędzie teoretycznoliterackie. Interesuje się teorią literatury, kryminałem szwedzkim oraz zagadnieniami reprezentacji. Prywatnie miłośniczka kotów.


Krystyna Walc

walcKrystyna Walc – doktor nauk humanistycznych, historyk literatury, pracownik Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zajmuje się literaturą i sztuką okresu Młodej Polski, związkami literatury i sztuk plastycznych oraz współczesnym horrorem literackim. Autorka haseł dotyczących horroru w Słowniku literatury popularnej oraz publikacji na temat horroru i postaci wampira we współczesnej kulturze (w czasopismach i pracach zbiorowych). We współpracy z Pracownią Literatury i Kultury Popularnej oraz Nowych Mediów Uniwersytetu Wrocławskiego przygotowuje bibliografię przedmiotową dotyczącą literatury i kultury popularnej (od roku 2008). Najnowsze zainteresowania badawcze (w zmiennych proporcjach) – postać księcia Drakuli we współczesnej kulturze oraz polska powieść kryminalna okresu PRL-u.
Poza tym zajmuje się malarstwem, tkaniną dekoracyjną, fotografią oraz wyrobem biżuterii.
Członek Stowarzyszenia Literacko-Artystycznego „Fraza” oraz Amatorskiego Klubu Plastycznego im. Ferdynanda Brzęka.Zbigniew Wałaszewski Zbigniew Wałaszewski

Kulturoznawca, medioznawca; absolwent Wydziału Polonistyki UW (praca magisterska z literatury romantyzmu), absolwent doktoranckiej Szkoły Nauk Społecznych przy IFiS PAN, rozprawę doktorską Nowe oblicza Draculi. Wampir w lustrze XX-wiecznych mediów obronił w IBL PAN. Zastępca Dyrektora Instytutu Edukacji Artystycznej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie. Wykładowca Collegium Civitas oraz Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW. W badaniach zajmuje się analizą filmu i mediów elektronicznych jako środków komunikacji oraz funkcjonowaniem kreowanych w ich obrębie przekazów w przestrzeni symbolicznej współczesnej kultury popularnej. W centrum zainteresowania znajdują się gry komputerowe i kino gatunków (horror, kryminał, SF), jak też współczesna odmiana kina autorskiego (P. Greenaway, D. Lynch, R. Scott).Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska

Dobrosława Wężowicz-ZiółkowskaDr hab. prof. w Instytucie Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych UŚ; polonistka, kulturoznawca, folkloroznawca, teoretyk kultury, memetyk. Autorka wielu monografii autorskich i wieloautorskich, ponad 100 artykułów naukowych, redaktor naczelna czasopisma „Teksty z Ulicy. Zeszyt memetyczny”(od 2005), redaktor serii naukowej Studia o Kulturze Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego, członek Laboratorium Animal Studies – Trzecia Kultura, prezes Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego - oddział Katowice. Skupiona na ontologii idei i metodologii badań nad ich szerzeniem się (mity, folklor, mody kulturalne, dyskursy naukowe) oraz na komunikacji kulturowej w kontekście teorii systemów i nowej biologii, w tym memetyki.Violetta Wróblewska

Violetta WróblewskaFolklorystka i literaturoznawczyni, profesor nadzwyczajny w Zakładzie Folklorystyki i Literatury Popularnej w Katedrze Kulturoznawstwa UMK w Toruniu. Zajmuje się folklorem tradycyjnym i współczesnym, związkami literatury i folkloru, kulturą dziecięcą i popularną. Miłośniczka baśni i kryminałów. Jest autorką książek Przemiany gatunkowe polskiej baśni literackiej XIX i XX wieku (2003), Z zagadnień kultury popularnej (2007), Ludowa bajka nowelistyczna (źródła – wątki – konwencje) (2007), „Od potworów do znaków pustych”. Ludowe demony w polskiej literaturze dla dzieci (2014) oraz współredaktorką tomów: Genologia literatury ludowej (2002), W kręgu folkloru, literatury i języka (2003), Podanie – legenda w tradycji ludowej i literackiej (2007), Bajka zwierzęca w tradycji ludowej i literackiej (2011), Toruń tam i powrotem. Szkice z antropologii miasta (2011), Za miedzę, za morze, w zaświaty... Kulturowe wymiary podróżowania (2012).Magdalena Żmudziak

Magdalena Żmudziak (ur. 1988)

Doktorantka literaturoznawstwa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. W swojej pracy naukowej łączy zainteresowanie literaturą i kulturą XIX wieku z pasją do czytania kryminałów – w pracy doktorskiej bada początki polskiej powieści kryminalnej.

Fot. Paulina PomajdaUdostępnij