Regulamin Kryminalnych Warsztatów Literackich 2019

Autor: Ewa Dąbrowska
Data publikacji: 04 marca 2019

1. Miasto Wrocław oraz Wydawnictwo EMG ogłaszają konkurs na opowiadanie lub szkic opowiadania kryminalnego lub sensacyjnego, w którym istotną rolę odegra miasto Wrocław.

2. Nagrodą dla wyróżnionych w konkursie będzie udział w Warsztatach Literackich organizowanych we Wrocławiu w dniach 30 maja – 1 czerwca 2019 w czasie trwania Międzynarodowego Festiwalu Kryminału Wrocław 2019. Skorzystanie z nagrody i udział w warsztatach wymaga zaakceptowania umowy, która zostanie przesłana laureatom.

3. Organizator zastrzega sobie prawo przyznania dodatkowej nagrody w postaci publikacji opowiadań w zbiorze opowiadań. Udział w konkursie oznacza zgodę na publikację zgłoszonego opowiadania.

4. Do udziału w warsztatach zakwalifikowanych zostanie do 24 uczestników, którzy w terminie do dnia 31 marca 2019 roku włącznie nadeślą na adres redakcja@portalkryminalny.pl niepublikowane dotąd w żadnej formie opowiadanie lub szkic opowiadania, zawierające intrygę kryminalną lub sensacyjną, w którym istotne znaczenie odgrywać będzie miasto Wrocław. Listę zakwalifikowanych uczestników jury (przedstawiciele wydawnictwa EMG i Biura Promocji UM we Wrocławiu) podadzą do publicznej wiadomości na stronach Portalu Kryminalnego do dnia 30 kwietnia 2019.

5. Zakwalifikowani uczestnicy przyjadą do Wrocławia w środę 

29 maja 2019 pomiędzy godziną 14.00 a 20.00. W tych godzinach zostaną zakwaterowani. Uczestnicy zostaną poinformowani o terminie spotkania organizacyjnego w późniejszym terminie. 

6. Uczestnikom zostanie zapewniony nocleg we Wrocławiu oraz wyżywienie podczas trwania warsztatów. Uczestnicy dojadą do Wrocławia na własny koszt. Jeśli do udziału w warsztatach zakwalifikuje się uczestnik z Wrocławia, organizatorzy zapewnią mu nocleg w miarę wolnych miejsc i w przypadku wyrażenia wyraźnej chęci, natomiast wyżywienie otrzyma w zakresie: obiadokolacja.

7. Warsztaty rozpoczną się 30 maja i potrwają do 1 czerwca. Uczestnicy mają zapewniony nocleg od 29 maja do 2 czerwca.

8. Zajęcia, w czasie których trenerzy będą pracować z uczestnikami nad tekstami ich opowiadań lub szkiców opowiadań będą odbywać się od 30 maja do 1 czerwca pomiędzy 10.00 a 14.00.

9. Uczestnicy zostaną losowo podzieleni na trzy grupy, z których każda będzie pracować pod okiem jednego z trzech trenerów: Marty Guzowskiej, Wojciecha Chmielarza i Mariusza Czubaja.

10. Dodatkowo uczestnicy mają obowiązek uczestniczyć w wykładach otwartych, które zostaną zorganizowane w ramach warsztatów i Międzynarodowego Festiwalu Kryminału Wrocław 2019.

11. Celem warsztatów jest opracowanie zakwalifikowanych opowiadań lub szkiców opowiadań w taki sposób, by nadawały się do druku, jeśli organizator podejmie decyzję o wydaniu wszystkich lub części opowiadań w osobnym zbiorze.

12. Od zakończenia warsztatów uczestnicy będą mieć miesiąc na nadesłanie skończonych tekstów.

13. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest ukończenie osiemnastu lat.

14. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zaakceptowanie niniejszego regulaminu.

15. Opowiadanie zgłoszone do konkursu nie może przekraczać objętości 27 000 znaków ze spacjami, tj piętnastu stron znormalizowanego maszynopisu.

16. Szkic opowiadania zgłoszony do konkursu nie może być mniejszy niż 3600 znaków ze spacjami i większy niż 9000 znaków ze spacjami.

17. Szkic powinien zawierać: pomysł fabuły, zarysowane postaci bohaterów, określone miejsce i czas akcji.

18. Po zaakceptowaniu regulaminu kandydaci chcący wziąć udział w warsztatach wypełniają formularz, w którym podają tytuł opowiadania. Ten sam tytuł powinien zostać podany w temacie maila zgłaszającego opowiadanie lub szkic opowiadania.

19. Opowiadanie należy załączyć do maila jako plik tekstowy o nazwie takiej jak tytuł opowiadania. W treści nie należy wpisywać imienia/nazwiska lub pseudonimu, wyłącznie tytuł. Dopiero po wyborze opowiadań system porówna tytuły z danymi osobowymi. Wcześniej jurorzy nie będą znali nazwisk zgłaszających się kandydatów.

20. Wszelkie dane osobowe podane przez osoby, które nie zostały zakwalifikowane do warsztatów, zostaną usunięte z systemu.

21. Autorzy zwycięskich opowiadań lub szkiców wyrażają zgodę na upublicznienie faktu, że zostali zakwalifikowani do warsztatów. Zgoda obejmuje ujawnienie imienia i nazwiska lub pseudonimu, jeżeli zostanie on podany, nazwy miasta z którego pochodzi uczestnik, oraz tytułu nagrodzonego opowiadania lub szkicu opowiadania.

Udostępnij