Regulamin Kryminalnych Warsztatów Literackich

Autor: Ewa Dąbrowska
Data publikacji: 10 marca 2021

Regulamin Warsztatów Literackich (Kryminalne Warsztaty Literackie) organizowanych w ramach Międzynarodowego Festiwalu Kryminału Wrocław 2021

 1. Miasto Wrocław oraz Wydawnictwo EMG ogłaszają konkurs na opowiadanie lub szkic opowiadania kryminalnego lub sensacyjnego, w którym istotną rolę odegra miasto Wrocław.
 2. Nagrodą dla wyróżnionych w konkursie będzie udział w Warsztatach Literackich organizowanych we Wrocławiu w dniach 27–29 maja 2021 w czasie trwania Międzynarodowego Festiwalu Kryminału Wrocław 2021. Skorzystanie z nagrody i udział w warsztatach wymaga zaakceptowania umowy, która zostanie przesłana laureatom.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo przyznania dodatkowej nagrody w postaci publikacji opowiadań w zbiorze opowiadań. Udział w konkursie oznacza zgodę na publikację zgłoszonego opowiadania.
 4. Do udziału w warsztatach zakwalifikowanych zostanie do 15 uczestników, którzy w terminie do dnia 4 kwietnia 2021 roku włącznie nadeślą na adres redakcja@portalkryminalny.pl niepublikowane dotąd w żadnej formie opowiadanie lub szkic opowiadania, zawierające intrygę kryminalną lub sensacyjną, w którym istotne znaczenie odgrywać będzie miasto Wrocław. Listę zakwalifikowanych uczestników jury (przedstawiciele wydawnictwa EMG i Biura Promocji UM we Wrocławiu) podadzą do publicznej wiadomości na stronach Portalu Kryminalnego do dnia 4 maja 2021.
 5. Zakwalifikowani uczestnicy przyjadą do Wrocławia w środę 26 maja 2021 pomiędzy godziną 14.00 a 20.00. W tych godzinach zostaną zakwaterowani. Uczestnicy zostaną poinformowani o terminie spotkania organizacyjnego w późniejszym terminie. 
 6. Uczestnikom zostanie zapewniony nocleg we Wrocławiu oraz wyżywienie podczas trwania warsztatów. Uczestnicy dojadą do Wrocławia na własny koszt. Jeśli do udziału w warsztatach zakwalifikuje się uczestnik z Wrocławia, organizatorzy zapewnią mu nocleg w miarę wolnych miejsc i w przypadku wyrażenia wyraźnej chęci, natomiast wyżywienie otrzyma w zakresie: obiadokolacja.
 7. Warsztaty rozpoczną się 28 maja i potrwają do 30 maja. Uczestnicy mają zapewniony nocleg od 27 do 31 maja.
 8. Zajęcia, w czasie których trenerzy będą pracować z uczestnikami nad tekstami ich opowiadań lub szkiców opowiadań będą odbywać się od 28 do 30 maja pomiędzy 10.00 a 14.00.
 9. Uczestnicy zostaną losowo podzieleni na trzy grupy, z których każda będzie pracować pod okiem jednego z trzech trenerów: Magdaleny Parys, Roberta Małeckiego i Jakuba Szamałka.
 10. Dodatkowo uczestnicy mają obowiązek uczestniczyć w wykładach otwartych, które zostaną zorganizowane w ramach warsztatów i Międzynarodowego Festiwalu Kryminału Wrocław 2021.
 11. Ze względu na warunki pandemiczne organizator zastrzega sobie prawo do zmiany formuły warsztatów na online i w razie takiej zmiany niezwłocznie poinformuje o niej uczestników. Warsztaty będą się wówczas odbywać za pośrednictwem platformy Zoom, termin pozostaje bez zmian.
 12. Celem warsztatów jest opracowanie zakwalifikowanych opowiadań lub szkiców opowiadań w taki sposób, by nadawały się do druku, jeśli organizator podejmie decyzję o wydaniu wszystkich lub części opowiadań w osobnym zbiorze.
 13. Od zakończenia warsztatów uczestnicy będą mieć miesiąc na nadesłanie skończonych tekstów.
 14. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest ukończenie osiemnastu lat.
 15. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zaakceptowanie niniejszego regulaminu.
 16. Opowiadanie zgłoszone do konkursu nie może przekraczać objętości 27 000 znaków ze spacjami, tj piętnastu stron znormalizowanego maszynopisu.
 17. Szkic opowiadania zgłoszony do konkursu nie może być mniejszy niż 3600 znaków ze spacjami i większy niż 9000 znaków ze spacjami.
 18. Szkic powinien zawierać: pomysł fabuły, zarysowane postaci bohaterów, określone miejsce i czas akcji.
 19. Kandydaci chcący wziąć udział w warsztatach muszą wypełnić formularz znajdujący się pod adresem: https://forms.gle/KiHCbcie98paZPHz8. Podają w nim swoje dane oraz tytuł opowiadania. Ten sam tytuł powinien zostać podany w temacie maila zgłaszającego opowiadanie lub szkic opowiadania.
 20. Opowiadanie należy załączyć do maila jako plik tekstowy o nazwie takiej jak tytuł opowiadania. W treści nie należy wpisywać imienia/nazwiska lub pseudonimu, wyłącznie tytuł. Dopiero po wyborze opowiadań system porówna tytuły z danymi osobowymi. Wcześniej jurorzy nie będą znali nazwisk zgłaszających się kandydatów.
 21. Wszelkie dane osobowe podane przez osoby, które nie zostały zakwalifikowane do warsztatów, zostaną usunięte z systemu.
 22. Autorzy zwycięskich opowiadań lub szkiców wyrażają zgodę na upublicznienie faktu, że zostali zakwalifikowani do warsztatów. Zgoda obejmuje ujawnienie imienia i nazwiska lub pseudonimu, jeżeli zostanie on podany, nazwy miasta z którego pochodzi uczestnik, oraz tytułu nagrodzonego opowiadania lub szkicu opowiadania.

Udostępnij