Warsztaty - MFK 2011
Kryminalne Warsztaty Literackie

Rusza trzecia edycja ogólnopolskiego konkursu na opowiadanie kryminalne w ramach Międzynarodowego Festiwalu Kryminału Wrocław 2011!

Jak co roku Grupa Publicat SA, Miasto Wrocław i Wydawnictwo EMG zapraszają do udziału w konkursie literackim na opowiadanie kryminalne lub sensacyjne z Wrocławiem w tle (lub szkic opowiadania). Nagrodą jest udział w Kryminalnych Warsztatach Literackich, które odbędą się we Wrocławiu w dniach 22-27 listopada 2011, w ramach Międzynarodowego Festiwalu Kryminału Wrocław 2011. Podczas dwóch poprzednich edycji nagrodziliśmy już 35 uczestników, Wydawnictwo Dolnośląskie szykuje tom opowiadań z najlepszymi opowiadaniami z lat 2009 i 2010 (ma on się ukazać jeszcze w tym roku), a z dobrze poinformowanych źródeł wiemy, że przygotowywane są co najmniej dwa debiuty powieściowe uczestników naszych warsztatów. Warto zatem spróbować.

Termin zgłoszeń mija 15 września 2011 roku. Spośród autorów wszystkich nadesłanych prac jury złożone z przedstawicieli Wydawnictwa Publicat S.A., Wydawnictwa EMG oraz Biura Promocji Urzędu Miasta we Wrocławiu wyłoni maksymalnie 28 osób, które wezmą udział w Kryminalnych Warsztatach Literackich. Celem warsztatów jest opracowanie zakwalifikowanych opowiadań lub szkiców opowiadań w taki sposób, by nadawały się do druku. Organizatorzy pokrywają koszty pobytu zwycięzców. Lista zakwalifikowanych uczestników zostanie podana do publicznej wiadomości na stronach Portalu Kryminalnego do 18 października 2011.

Warsztaty, podobnie jak w poprzednich latach, będą składać się z części ćwiczeniowej oraz wykładów. Zwycięzcy zostaną podzieleni na cztery grupy, każda z nich będzie pracować pod opieką swojego trenera. Podczas zeszłorocznej edycji warsztatów, w której brało udział 20 osób, część ćwiczeniową prowadzili Mariusz Czubaj, Marta Mizuro i Andrzej Ziemiański, a cykl wykładów otwartych dla publiczności wygłosili krytycy literaccy, pisarze, redaktorzy i akademicy. Byli wśród nich między innymi: Marcin Baran, prof. Stanisław Bereś, Witold Bereś, Irek Grin, Gaja Grzegorzewska, pWojciech Orliński, prof. Zbigniew Mikołejko, Marcin Sendecki, prof. Piotr Śliwiński, Marcin Świetlicki, Marcin Wroński, Robert Ziębiński.

Laureatami zeszłorocznej edycji konkursu byli: Mariusz Błajet, Marta Broś-Rudnicka, Marta Chodacka, Katarzyna Ferenc, Danuta Górniak, Sławomir Kosmala, Marek Kozłowski, Agnieszka Krawczyk, Paulina Kuźba, Julia Łapińska, Joanna Marat, Adrianna Michalewska, Joanna Pachla, Maciej Prochowski, Krzysztof Sowik, Magdalena Tosik, Anna Trojanowska, Katarzyna Zdeb, Marta Jankowska i Michał Zieliński.

Aby wypełnić formularz złoszeniowy, należy zaakceptować regulamin konkursu.

 

 

Regulamin Warsztatów Literackich

organizowanych w ramach Międzynarodowego Festiwalu Kryminału Wrocław 2011


 

 1. Wydawnictwo Publicat S.A. wraz z Miastem Wrocław oraz Wydawnictwem EMG ogłaszają konkurs na opowiadanie lub szkic opowiadania kryminalnego lub sensacyjnego, w którym istotną rolę odegra miasto Wrocław.
 2. Nagrodą dla wyróżnionych w konkursie będzie udział w Warsztatach Literackich organizowanych we Wrocławiu w dniach 22 listopada – 27 listopada 2011 w czasie trwania Międzynarodowego Festiwalu Kryminału Wrocław 2011. Skorzystanie z nagrody i udział w warsztatach wymaga zaakceptowania umowy, która zostanie przesłana laureatom.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo przyznania dodatkowej nagrody w postaci publikacji opowiadań w zbiorze opowiadań. Udział w konkursie oznacza zgodę na publikację zgłoszonego opowiadania.
 4. Do udziału w warsztatach zakwalifikowanych zostanie do 28 uczestników, którzy w terminie do dnia 15 września włącznie nadeślą na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. niepublikowane dotąd w żadnej formie opowiadanie lub szkic opowiadania, zawierające intrygę kryminalną lub sensacyjną, w którym istotne znaczenie odgrywać będzie miasto Wrocław. Listę zakwalifikowanych uczestników jury (przedstawiciele wydawnictwa Publicat S.A., wydawnictwa EMG i Biura Promocji UM we Wrocławiu) poda do publicznej wiadomości na stronach Portalu Kryminalnego do dnia 18 października 2010.
 5. Zakwalifikowani uczestnicy przyjadą do Wrocławia w poniedziałek 21 listopada 2011 pomiędzy godziną 14.00 a 20.00. W tych godzinach zostaną zakwaterowani. Spotkanie organizacyjne zostało zaplanowane na 20.30.
 6. Uczestnikom zostanie zapewniony nocleg we Wrocławiu oraz wyżywienie podczas trwania warsztatów. Uczestnicy dojadą do Wrocławia na własny koszt. Jeśli do udziału w warsztatach zakwalifikuje się uczestnik z Wrocławia, organizatorzy nie zapewnią mu noclegu, natomiast otrzyma wyżywienie w zakresie: obiad, kolacja.
 7. Warsztaty rozpoczną się 22 listopada i potrwają do 27 listopada. Uczestnicy mają zapewniony nocleg od 21 listopada do 27 listopada.
 8. Zajęcia, w czasie których trenerzy będą pracować z uczestnikami nad tekstami ich opowiadań lub szkiców opowiadań, będą odbywać się codziennie pomiędzy 10.00 a 14.00.
 9. Uczestnicy zostaną losowo podzieleni na cztery grupy, z których każda będzie pracować pod okiem jednego z czterech trenerów.
 10. Dodatkowo uczestnicy mają obowiązek uczestniczyć w wykładach otwartych, które zostaną zorganizowane w ramach warsztatów i Międzynarodowego Festiwalu Kryminału Wrocław 2011.
 11. Celem warsztatów jest opracowanie zakwalifikowanych opowiadań lub szkiców opowiadań  w taki sposób, by nadawały się do druku, jeśli organizator podejmie decyzję o wydaniu wszystkich lub części opowiadań w osobnym zbiorze.
 12. Od zakończenia warsztatów uczestnicy będą mieć miesiąc na nadesłanie skończonych tekstów.
 13. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest ukończenie osiemnastu lat.
 14. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zaakceptowanie niniejszego regulaminu.
 15. Opowiadanie zgłoszone do konkursu nie może przekraczać objętości 27 000 znaków ze spacjami, tj piętnastu stron znormalizowanego maszynopisu.
 16. Szkic opowiadania zgłoszony do konkursu nie może być mniejszy niż 3600 znaków ze spacjami i większy niż 9000 znaków ze spacjami.
 17. Szkic powinien zawierać: pomysł fabuły, zarysowane postaci bohaterów, określone miejsce i czas akcji.
 18. Po zaakceptowaniu regulaminu kandydaci chcący wziąć udział w warsztatach wypełniają tabelę stanowiącą załącznik do niniejszego regulaminu. Po jej wypełnieniu zostanie wygenerowany kod, który powinien zostać podany w temacie maila zgłaszającego opowiadanie lub szkic opowiadania.
 19. Opowiadanie należy załączyć do maila w programie Word, a nad tytułem opowiadania należy powtórzyć kod. Nie należy wpisywać imienia/nazwiska lub pseudonimu. Dopiero po wyborze opowiadań system porówna kody z danymi osobowymi. Wcześniej jurorzy nie będą znali nazwisk zgłaszających się kandydatów.
 20. Wszelkie dane osobowe podane przez osoby, które nie zostały zakwalifikowane do warsztatów, zostaną usunięte z systemu.
 21. Autorzy zwycięskich opowiadań lub szkiców wyrażają zgodę na upublicznienie faktu, że zostali zakwalifikowani do warsztatów. Zgoda obejmuje ujawnienie imienia i nazwiska lub pseudonimu, jeżeli zostanie on podany, nazwy miasta z którego pochodzi uczestnik oraz tytułu nagrodzonego opowiadania lub szkicu opowiadania.

 

akceptuję warunki regulaminu

nie akceptuję warunków regulaminu

 

Kryminalne Warsztaty Literackie

Kryminalne Warsztaty Literackie to tygodniowe warsztaty pisania, których uczestnikami są laureaci konkursu na opowiadanie lub szkic opowiadania kryminalnego z Wrocławiem w tle. Tegoroczna edycja odbędzie się w dniach 22-27 listopada podczas Międzynarodowego Festiwalu Kryminału Wrocław 2011.

 

Więcej…
 
Warsztaty literackie - rejestracja

 
Warsztaty literackie - weryfikacja

 
Formularz zgłoszenia

Imię:
Nazwisko:
e-mail:
Miasto: Kod pocztowy:
Ulica: Nr domu/lokalu:
Telefon (z nr kierunkowym):
Zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 r. o Ochronie danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz. 883, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.
wyślij