Sesja naukowa

Data publikacji: 09 listopada 2010UCZESTNICY SESJI


anessi


Thomas Anessi, M.Phil.

Starszy wykładowca na Wydziale Anglistyki UAM. Absolwent polonistyki na Columbia University w Nowym Jorku. Zajmuje się teorią tłumaczenia i badaniami nad tematyką związaną z historią, kinem i kulturą popularną w Polsce w XX i XXI wieku. Współzałożyciel i były redaktor naczelny „Ulbandus: The Slavic Review of Columbia University". Wśród jego najnowszych prac znajdują się m.in.: Translation, Pulp, and Politics: Maciej Słomczyński’s PRL Crime Fiction (2013), Moving Ahead into the Past: Historical Contexts in Recent Polish Cinema (2012), i Komiks w cieniu Zagłady (2011).


bednarekDr Bogusław Bednarek

Polonista, pracownik Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Autor książki: Epos europejski, licznych artykułów (m.in. Znaki brydżowe, O antologii edytorskiej, Literackie obrazy tortur, Kwalifikatory uczty. Przyczynek do sympozjologii, W świecie staropolskich oracji weselnych: mowy wygłaszane przy oddawaniu wieńca, Hiperteksty Wyspy Skarbów Stevensona, O profanacji ludzkich zwłok i grobów, Dlaczego Kain zabił Abla? Rozważania o utworach Gütersloha, Gyllestena, Andrzejewskiego), haseł w obu wydaniach Słownika literatury popularnej. Współtworzy program telewizyjny Labirynty kultury emitowany na antenie TVP Wrocław.Włodzimierz Bialik (ur. 1949)

bialikW 1971 roku ukończył studia w zakresie filologii germańskiej na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu i został zaangażowany w Instytucie Filologii Germańskiej UAM na etacie lektora (1971), a następnie asystenta, st. asystenta, adiunkta (doktorat 1974), docenta (habilitacja 1985), a dnia 1 lutego 1992 został mianowany na stanowisko profesora nadzwyczajnego. 3 kwietnia 2009 uzyskał tytuł naukowy profesora, a następnie stanowisko profesora zwyczajnego, które pełni do dziś.

Odbył kilka długoterminowych zagranicznych staży naukowych, m. in.: w Lipsku (1973/1974), Halle (1976/1977) i Monachium (1981-1983). Przez kilka lat pełnił funkcję Sekretarza Generalnego Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego (1979-1981), w kadencji 1988/1990 był zastępcą Dyrektora Instytutu Filologii Germańskiej do spraw naukowych, a od roku 1999 do 2010 Przewodniczącym Komitetu Głównego Olimpiady Języka Niemieckiego.

W pracy naukowej zajmuje się głównie problematyką niemieckojęzycznej literatury masowej, krytyką ideologii, estetyką recepcji, polsko-niemieckimi stosunkami literackimi oraz szeroko pojętą socjologią literatury.

Opublikował 3 książki, 33 artykuły naukowe, 33 recenzje oraz kilka tysięcy stron przekładów, zarówno tekstów teoretyczno-literackich, jak też beletrystycznych (w tym 4 książki). Wszystkie trzy publikacje książkowe zostały nagrodzone, w tym jedna dwukrotnie.

W roku 2002 został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wieloletnią działalność jako przewodniczący Komitetu Głównego Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Niemieckiego.Wojciech Browarny (ur. 1970)browarny

Od roku 2000 pracuje w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Jest założycielem i kierownikiem Pracowni Literatury Polskiej po 1989 r. Zajmuje się nowoczesną kulturą polską, czasopismami literackimi oraz współczesną polską powieścią i reportażem, a także literaturą we Wrocławiu i na Śląsku po 1945 r.
Jest autorem książek: Opowieści niedyskretne. Formy autorefleksyjne w prozie polskiej lat dziewięćdziesiątych (Wrocław 2002), Fikcja i wspólnota. Szkice o tożsamości w literaturze współczesnej (Wrocław 2008) oraz Tadeusz Różewicz i nowoczesna tożsamość (Kraków 2013); współredaktorem tomów studiów: Przekraczanie granic. O twórczości Tadeusza Różewicza (Kraków 2007), Herbert (nie)oswojony (Wrocław 2008), Białoszewski przed dziennikiem (Kraków 2010) i Po Miłoszu (Kraków 2011) oraz antologii Zaraz wracam (Wrocław 2008) i Rozkład jazdy. 20 lat literatury Dolnego Śląska po 1989 roku (Wrocław 2012).

Mieszka we Wrocławiu.


brzostekDariusz Brzostek

Filolog, kulturoznawca, adiunkt w Katedrze Kulturoznawstwa UMK w Toruniu. Zajmuje się głównie estetyką grozy, antropologią kultury współczesnej (audioantropologia), twórczością Stanisława Lema oraz psychoanalitycznymi kontekstami twórczości literackiej i muzycznej. Autor monografii Literatura i nierozum. Antropologia fantastyki grozy (Toruń 2009), obecnie przygotowuje książkę Nasłuchiwanie hałasu. Audioantropologia między ekspresją a doświadczeniem. Prowadzi blog: http://molokmun.blogspot.com/.Justyna Czaja

Adiunkt w Katedrze Filmu, Telewizji i Nowych Mediów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W roku 2008 obroniła pracę doktorską poświęconą poetyce komiksu historycznego. Autorka książki Historia Polski w komiksowych kadrach oraz monografii poświęconej filmowi Elema Klimowa Idź i patrz. Interesuje się kulturą popularną, komiksem i kinem rosyjskim.


Mariusz CzubajMariusz Czubaj (ur. 1969)

Pisarz, antropolog kultury i wykładowca w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Autor książek: Biodra Elvisa Presleya. Od paleoherosów do neofanów (2006), W stronę miejskiej utopii (2007), (razem z Wojciechem J. Bursztą) Krwawa setka. 100 najważniejszych powieści kryminalnych (2007) oraz Etnolog w Mieście Grzechu. Powieść kryminalna jako świadectwo antropologiczne (Oficynka, 2010). W duecie z Markiem Krajewskim napisał dwa kryminały z nadkomisarzem Paterem: Aleja samobójców (2008, W.A.B.) i Róże cmentarne (2009, W.A.B.). Jest też autorem kryminałów o profilerze Rudolfie Heinzu: 21:37 (2008, W.A.B.), za którą otrzymał Nagrodę Wielkiego Kalibru, Kołysanki dla mordercy (2011, W.A.B.) oraz Zanim znowu zabiję (2012, W.A.B.). Mieszka w Warszawie.

Fot. Grzegorz PressBernadetta Darska (ur. 1978)

Bernadetta DarskaKrytyczka literacka. Doktor literaturoznawstwa. Adiunkt w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UWM. Wykładowczyni Gender Studies przy ISNS Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2002-2009 redaktor naczelna pisma literacko-kulturalnego „Portret”. Autorka sześciu książek: Ucieczki i powroty. Obrazy rzeczywistości w prozie najnowszej (2006), Czas Fem. Przewodnik po prasie feministycznej i tematach kobiecych w czasopismach kulturalnych po 1989 roku (2008), Głosy kobiet. Prasa feministyczna po roku 1989 wobec tożsamości i dyskursu (2009), dwóch tomów pt. Śledztwo i płeć. O bohaterkach powieści kryminalnych (2011), To nas pociąga! O serialowych antybohaterach (2012). Jesienią książka Śledztwo i płeć w wersji poszerzonej i jednotomowej ukaże się w Wydawnictwie Oficynka. Autorka bloga krytycznoliterackiego: „A to książka właśnie!” (www.bernadettadarska.blog.onet.pl)
Anna Gemra

Profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, literaturoznawczyni. Kierownik Pracowni Literatury i Kultury Popularnej oraz Nowych Mediów w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Członek Jury Nagrody Literackiej im. Jerzego Żuławskiego. Redaktor naczelna rocznika „Literatura i Kultura Popularna”. Główne zainteresowania naukowe: literatura i kultura XIX wieku; kultura i literatura popularna (szczególnie science fiction, horror, fantasy, sensacja, kryminały). Większość publikacji poświęcona tej tematyce, w tym hasła w pierwszej polskiej pracy encyklopedycznej poświęconej literaturze popularnej – Słowniku literatury popularnej (1997; 2006) Autorka książek: Kwiaty zła na miejskim bruku. O powieści zeszytowej XIX i XX wieku oraz Od gotycyzmu do horroru. Wilkołak, wampir i Monstrum Frankensteina w wybranych utworach.
Jan Gondowicz (ur. 1950)

gondowiczKrytyk literacki, tłumacz i wydawca. Absolwent Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego (1973).

Debiutował w 1971 roku na łamach warszawskiej „Kultury". Szkice, recenzje i przekłady publikował między innymi w czasopismach: „Arkadia", „bruLion", „Literatura na świecie", „Przekrój", „Res Publica Nowa", „Rzeczpospolita", „Twórczość".

Tłumaczył m.in. Słownik komunałów Gustawa Flauberta (1993), powieści i sztuki Alfreda Jarry'ego, teksty Josifa Brodskiego i Georges'a Pereca. Za przekład Ćwiczeń stylistycznych Raymonda Queneau otrzymał Nagrodę „Literatury na świecie" za rok 2006 w dziedzinie poezji.

Autor m.in.: oryginalnego bestiariusza Zoologia fantastyczna uzupełniona (1995, 2007) będącego książką-hołdem złożonym twórczości Jorge Luisa Borgesa, w szczególności jego Księdze istot zmyślonych; monografii Schulz (2006), antologii tekstów surrealistycznych Przekleństwa wyobraźni (2010), zbiorów szkiców Paradoks o autorze (2011) oraz Pan tu nie stał. Artykuły drugiej potrzeby (2011). Przygotowuje książkę o rysunkach Brunona Schulza.

Mieszka w Warszawie.

fot. Andrzej Bernat


Paweł Kaczyński

Paweł KaczyńskiHistoryk literatury, pracuje w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Zajmuje się literaturą i kulturą oświecenia oraz literaturą popularną. Autor książek Niedokończona podróż. Proza Tomasza Kajetana Węgierskiego (2001), Rodzina w literaturze stanisławowskiej. Motywy - konwencje - poglądy (2009) oraz artykułów, m. in. Oświecenie jako czasoprzestrzeń awanturnicza w twórczości Jerzego Siewierskiego. Przyczynek do poetyki kryminału historycznego, w tomie Literatura i wyobraźnia (2006). W ramach zajęć dydaktycznych prowadzi m.in. wykład "Elementarne, drogi Watsonie", czyli wprowadzenie do literatury sensacyjnej, oraz seminaria magisterskie, na których powstają prace poświęcone kryminałom.Joanna Kokot

kokotStudia anglistyczne ukończyła na Uniwersytecie Gdańskim, gdzie także doktoryzowała się i habilitowała. Obecnie pracuje na stanowisku profesora w Katedrze Filologii Angielskiej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Jej główny zakres zainteresowań obejmuje literaturę angielską przełomu XIX i XX wieku, szczególnie tak zwaną literaturę popularną. Zajmuje się również twórczością J.R.R. Tolkiena, któremu poświęciła kilka artykułów, jest też autorką przekładów prac poświęconych temu pisarzowi - są to między innymi Droga do Śródziemia Toma Shippeya, Tolkien. Człowiek i mit Josepha Pearce’a, zbiór szkiców Tolkien. Księga pamiątkowa, a także esej samego Tolkiena O baśniach. Najważniejsze publikacje książkowe to: Tekst w tekście. Studia o wierszach w prozie narracyjnej (1992), Gry z czytelnikiem w twórczości Rudyarda Kiplinga (1993), Kronikarz z Baker Street. Strategie narracyjne w utworach Conan Doyle’a o Sherlocku Holmesie (1999), „This Rough Magic”. Studies in Popular Literature (2004) oraz W świetle gazowych latarni. O prozie „gotyckiej” przełomu XIX i XX wieku (w druku).kraskaMariusz Kraska (ur. 1970)

Adiunkt w Zakładzie Teorii Literatury i Krytyki Artystycznej Uniwersytetu Gdańskiego. Autor książki Na
tropie Szakala. Gry i konwencje political
i kilkudziesięciu artykułów z dziedziny wydawanych w czasopismach fachowych i tomach zbiorowych. Współpracuje z wydawaną we Wrocławiu "Literaturą i Kulturą Popularną". Na polu teorii literatury interesuje się problemami odbioru i odbiorcy, zagadnieniami perswazji i groteski. Wkrótce ukaże się jego książka Prosta sztuka zabijania? Wokół gatunkowej konwencji współczesnego kryminału.

Mieszka w Gdyni.


larek


Michał Larek (ur. 1978)

Adiunkt w Zakładzie Literatury i Kultury Nowoczesnej IFP UAM. Redaktor „Czasu Kultury”. Zajmuje się literaturą XX i XXI wieku, antropologią mediów i kulturą popularną. Kończy książkę na temat Edmunda Kolanowskiego, seryjnego zabójcy z Poznania.Jakub Z. Lichański (ur. 1946)

lichanskiW 1970 roku ukończył studia na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego; w 1974 obronił tam doktorat, w 1993 - habilitację. Mianowany profesorem zwyczajnym w 2007 roku Pracował m.in. w Bibliotece Narodowej, Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza w Warszawie, Ministerstwie Kultury i Sztuki oraz na uniwersytetach w Warszawie, Białymstoku i Łodzi. Od lat siedemdziesiątych XX wieku stale współpracuje z radiem i telewizją. Odbył liczne wyjazdy zagraniczne, m.in. do Turynu, Edynburga, Amsterdamu i Brukseli. W latach 1984-1988 przebywał na stypendium w Uppsali.

Jego zainteresowania badawcze to: historia i teoria retoryki, historia literatury polskiej I Rzeczypospolitej, literatura SF & Fantasy (światowa i polska) oraz lit. popularna, komparatystyka, epos światowy, bibliotekarstwo (dzieje książki i opraw), edytorstwo.

Debiutował w 1967 roku w „Tygodniku Kulturalnym” tekstem Tragedia samotności [o pisarstwie Stanisława Przybyszewskiego], od 1969 współpracuje z pismami takimi jak „Więź”, „Nowe Książki”, „Kultura”, „Poezja”, „Nurt”, „Twórczość”, „Odra”. Od 2004 roku redaktorem naczelnym „Forum Artis Rhetoricae”.

Jest związany z różnymi towarzystwami naukowymi: członek – Polskiego Towarzystwa Filologicznego, Komisji Dziejów Odrodzenia i Reformacją KNH PAN, The International Society of the History of Rhetoric, Polskiego Towarzystwa Retorycznego, Komisji Żywego Słowa Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN.


mazurkiewiczAdam Mazurkiewicz

Adiunkt w Zakładzie Dydaktyki Języka Polskiego i Literatury Uniwersytetu Łódzkiego. Juror Nagrody im. Jerzego Żuławskiego, wieloletni uczestnik Sympozjów Komiksologicznych, organizowanych w ramach Łódzkiego Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier, krytyk literacki związany z internetowymi pismami „Grabarz Polski” i „Creatio Fantastica”, na których łamach przybliża czytelnikom nowości z kręgu polskiej i obcej literatury sensacyjnej, kryminalnej, fantastycznej.
Naukowo zajmuje się literaturą i kulturą popularną, związkami obiegów kulturowych, przemianami gotycyzmu, sposobami, w jaki kultura popularna asymiluje tradycję i społeczną recepcję postępu technologicznego. Autor monografii O polskiej literaturze fantastycznonaukowej lat 1990-2004 (Łódź 2007) i artykułów zamieszczanych w tomach zbiorowych, „Pamiętniku Literackim”, „Literaturze i Kulturze Popularnej”, „Folia Litteraria Polonica”.Ksenia Olkusz

Doktor nauk humanistycznych, historyk literatury. Pracuje w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu. Redaktor naczelna internetowego czasopisma „Creatio Fantastica”. Zainteresowania badawcze: literatura popularna, głównie polska fantastyka grozy, a także kryminał europejski, sztuki piękne w literaturze oraz kultura Azji Wschodniej (zwłaszcza Japonii). Autorka książek: Materializm kontra ezoteryka. Drugie pokolenie pozytywistów wobec „spraw nie z tego świata” (2007) oraz Współczesność w zwierciadle horroru. O najnowszej polskiej fantastyce grozy (2010). Publikacje m.in. w „Orbis Linguarum”, „Przeglądzie Orientalistycznym”, „Studia Slavica” i „Literaturze Ludowej”.


pawlak


Elżbieta Pawlak-Hejno

Z wykształcenia polonistka, pracuje w Zakładzie Komunikacji Społecznej na Wydziale Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Współredaktorka książek Radio a a społeczeństwo oraz Etyka dziennikarstwa. Główne zainteresowania badawcze: prasa polska do 1914 roku i retoryka. W wolnym czasie lubi pomagać w śledztwach Rudolfowi Heinzowi i Zydze Maciejewskiemu oraz śledzić losy mieszkańców Fjällbacki.steckiewicz


Martyna Steckiewicz

Doktorantka kulturoznawstwa na Wydziale Kulturoznawstwa i Filologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Współpracuje z Centrum Kultury Jidysz w Warszawie i jest autorką przekładów tekstów z języka jidysz.
W pracy naukowej zajmuje się przede wszystkim zjawiskami zachodzącymi w obszarze kultury popularnej. Autorka pracy magisterskiej poświęconej obrazowi kultury żydowskiej oraz sposobom wykorzystania języka jidysz w kryminale retro. Przy tej okazji analizowała także obraz przeszłości wyłaniający się z retro-światów przedstawionych oraz badała zjawisko nostalgii za pięknym utraconym światem międzywojnia.

Fot. Katarzyna Kalinowskatrocha


Bogdan Trocha (ur. 1963)

Filozof i literaturoznawca, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Zielonogórskiego, kierownik Pracowni Mitopoetyki i Filozofii Literatury, organizator i kierownik naukowy cyklicznej konferencji Fantastyczność i Cudowność. Zajmuje się badaniami nad współczesną literaturą popularną i mitopoetyką w perspektywie antropologicznej i filozoficznej.wojdaDorota Wojda (ur. 1971)

Historyczka i teoretyczka literatury. Studiowała polonistykę i filmoznawstwo na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie pracuje w Katedrze Teorii Literatury na Wydziale Polonistyki. Miłośniczka podróży na Bliski Wschód i kryminałów. Naukowo zajmuje się związkami literatury z władzą, performatyką i postkolonializmem. Autorka kilkudziesięciu artykułów opublikowanych m.in. w „Dialogu”, „Pograniczach”, „Pamiętniku Literackim”, „Tekstach Drugich”, „Przestrzeniach Teorii”.

Mieszka w Krakowie.http://festiwal.portalkryminalny.pl/images/stories/goscie2013/browarny.jpgVioletta Wróblewska

Adiunkt w Zakładzie Folklorystyki i Literatury Popularnej Instytutu Literatury Polskiej UMK w Toruniu. Zajmuje się folklorem, literaturą dziecięcą oraz kulturą i literaturą popularną, szczególnie literaturą kryminalną. Jest autorką książek: Przemiany gatunkowe polskiej baśni literackiej XIX i XX wieku (2003), Z zagadnień kultury popularnej (2007), Ludowa bajka nowelistyczna (źródła – wątki – konwencje) (2007) oraz współredaktorką tomów: Genologia literatury ludowej (2002), W kręgu folkloru, literatury i języka (2003), Podanie – legenda w tradycji ludowej i literackiej (2007), Bajka zwierzęca w tradycji ludowej i literackiej (2011), Toruń tam i powrotem. Szkice z antropologii miasta (2011) oraz Za miedzę, za morze, w zaświaty… Kulturowe wymiary podróżowania (2012). Publikowała liczne artykuły w czasopismach i pracach zbiorowych, m.in. w „Literaturze Ludowej” oraz w „Literaturze i Kulturze Popularnej”.Udostępnij