MFK na Górach Literatury - regulamin

Autor: Ewa Dąbrowska
Data publikacji: 30 maja 2018

Regulamin 

Międzynaradowy Festiwal Kryminału na Górach Literatury 

 

1. Międzynarodowy Festiwal Kryminału Wrocław oraz Festiwal Góry Literatury ogłaszają konkurs na opowiadanie lub szkic opowiadania kryminalnego lub sensacyjnego, w którym istotną rolę odegra Wałbrzych.

2. Nagrodą dla wyróżnionych w konkursie będzie udział w Warsztatach Literackich organizowanych w Wałbrzychu w dniach 13-15 lipca 2018 w czasie trwania festiwalu Góry Literatury. Skorzystanie z nagrody i udział w warsztatach wymaga zaakceptowania umowy, która zostanie przesłana laureatom.

3. Organizator zastrzega sobie prawo przyznania dodatkowej nagrody w postaci publikacji opowiadań w zbiorze opowiadań. Udział w konkursie oznacza zgodę na publikację zgłoszonego opowiadania na warunkach określonych w umowie.

4. Do udziału w warsztatach zakwalifikowanych zostanie 6 uczestników, którzy w terminie do dnia 17 czerwca 2018 roku włącznie nadeślą na adres redakcja@portalkryminalny.pl niepublikowane dotąd w żadnej formie opowiadanie lub szkic opowiadania, zawierające intrygę kryminalną lub sensacyjną, w którym istotne znaczenie odgrywać będzie Wałbrzych. Listę zakwalifikowanych uczestników jury poda do publicznej wiadomości na stronach Portalu Kryminalnego i Międzynarodowego Festiwalu Kryminału Wrocław do dnia 24 czerwca 2018.

5. Zakwalifikowani uczestnicy przyjadą do Wałbrzycha w czwartek 12 lipca 2018 pomiędzy godziną 14.00 a 20.00. W tych godzinach zostaną zakwaterowani. Uczestnicy zostaną poinformowani o terminie spotkania organizacyjnego w późniejszym terminie. 

6. Uczestnikom zostanie zapewniony nocleg w Wałbrzychu oraz wyżywienie podczas trwania warsztatów. Uczestnicy dojadą na własny koszt. Jeśli do udziału w warsztatach zakwalifikuje się uczestnik z Wałbrzycha, organizatorzy zapewnią mu nocleg w miarę wolnych miejsc i w przypadku wyrażenia wyraźnej chęci, natomiast wyżywienie otrzyma w zakresie: obiadokolacja.

7. Warsztaty rozpoczną się 13 lipca i potrwają do 15 lipca. Uczestnicy mają zapewniony nocleg od 12 do 15 lipca.

8. Zajęcia, w czasie których trenerzy będą pracować z uczestnikami nad tekstami ich opowiadań lub szkiców opowiadań, będą odbywać się od 13 do 15 lipca pomiędzy 10.00 a 14.00 w Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu (ul. Piotra Wysockiego 28).

9. Uczestnicy będą pracować w jednej grupie, codziennie pod okiem jednego z trzech trenerów: Wojciecha Chmielarza, Irka Grina i Łukasza Orbitowskiego.

10. Celem warsztatów jest opracowanie zakwalifikowanych opowiadań lub szkiców opowiadań w taki sposób, by nadawały się do druku, jeśli organizator podejmie decyzję o wydaniu wszystkich lub części opowiadań w osobnym zbiorze.

11. Od zakończenia warsztatów uczestnicy będą mieć miesiąc na nadesłanie skończonych tekstów.

12. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest ukończenie osiemnastu lat.

13. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zaakceptowanie niniejszego regulaminu.

14. Opowiadanie zgłoszone do konkursu nie może przekraczać objętości 27 000 znaków ze spacjami, tj piętnastu stron znormalizowanego maszynopisu.

15. Szkic opowiadania zgłoszony do konkursu nie może być mniejszy niż 3600 znaków ze spacjami i większy niż 9000 znaków ze spacjami.

16. Szkic powinien zawierać: pomysł fabuły, zarysowane postaci bohaterów, określone miejsce i czas akcji oraz przynajmniej jedną stronę gotowego tekstu.

18. Po zaakceptowaniu regulaminu kandydaci chcący wziąć udział w warsztatach wypełniają formularz, w którym podają tytuł opowiadania. Tytuł maila ze zgłaszanym opowiadaniem powinien brzmieć: „MFK na Górach Literatury”. 

19. Opowiadanie należy załączyć do maila jako plik tekstowy o nazwie takiej jak tytuł opowiadania. W treści nie należy wpisywać imienia/nazwiska lub pseudonimu, wyłącznie tytuł. Dopiero po wyborze opowiadań system porówna tytuły z danymi osobowymi. Wcześniej jurorzy nie będą znali nazwisk zgłaszających się kandydatów.

20. Wszelkie dane osobowe podane przez osoby, które nie zostały zakwalifikowane do warsztatów, zostaną usunięte z systemu.

21. Autorzy zwycięskich opowiadań lub szkiców wyrażają zgodę na upublicznienie faktu, że zostali zakwalifikowani do warsztatów. Zgoda obejmuje ujawnienie imienia i nazwiska lub pseudonimu, jeżeli zostanie on podany, nazwy miasta z którego pochodzi uczestnik, oraz tytułu nagrodzonego opowiadania lub szkicu opowiadania.

Udostępnij

ZOBACZ TAKŻE

MFK na Górach Literatury

30 maja 2018