Regulamin Nagrody Wielkiego Kalibru 2021

Autor: Ewa Dąbrowska
Data publikacji: 13 stycznia 2021

Regulamin Nagrody Wielkiego Kalibru 2021

 1. Regulamin określa zasady przyznawania Nagrody Wielkiego Kalibru (NWK) dla najlepszej polskiej powieści kryminalnej lub sensacyjnej opublikowanej przez polskiego autora w języku polskim w roku 2020.
 2. Organizatorem konkursu na najlepszą polską powieść kryminalną lub sensacyjną jest wydawnictwo EMG we współpracy z Biurem Promocji Urzędu Miejskiego we Wrocławiu.
 3. W roku 2021 NWK wynosi 25 000 zł i została ufundowana przez Prezydenta Miasta Wrocławia Pana Jacka Sutryka.
 4. Nagroda zostanie wręczona w czasie uroczystej gali w dniu 29 maja 2021 roku we Wrocławiu w trakcie Międzynarodowego Festiwalu Kryminału Wrocław 2021.
 5. W 2021 roku przyznana zostanie także Nagroda Czytelników. Czytelnicy będą mogli wybierać spośród powieści nominowanych przez jurorów do finału. Szczegółowe warunki plebiscytu Czytelników zostaną ogłoszone po wyłonieniu finalistów.
 6. Warunkiem dopuszczenia powieści do konkursu jest przesłanie 8 egzemplarzy zgłaszanej książki przez jej wydawcę lub autora na adres organizatora.
 7. Książki muszą być napisane w języku polskim i wydane po raz pierwszy w roku 2020 przez wydawcę mającego siedzibę na terenie Polski.
 8. Nadesłane książki muszą być opatrzone numerem ISBN.
 9. Książki do konkursu mogą ponadto zgłaszać jurorzy i organizator.
 10. Termin nadsyłania (zgłaszania) książek dla wydawców i autorów upływa 29 stycznia 2021 (decyduje data stempla pocztowego).
 11. Książki należy nadsyłać na adres: EMG Ewa Mańkowska-Grin, Portal Kryminalny, 31-055 Kraków, ul. Miodowa 6/1 z dopiskiem: Nagroda Wielkiego Kalibru 2021. 
 12. Organizator zadba, by nadesłane książki zostały dostarczone jurorom.
 13. Jurorzy otrzymają wszystkie zgłoszone książki.
 14. Spośród nadesłanych książek jurorzy nominują do NWK siedem powieści i prześlą swoje nominacje do organizatora do dnia 30 kwietnia 2021 roku.
 15. Organizator poda nominacje do publicznej wiadomości do dnia 5 maja 2021.
 16. Jurorzy nie muszą nominować siedmiu powieści, jeśli uznają, że nie wszystkie zasługują na NWK.
 17. Wybór Laureata spośród autorów nominowanych książek nastąpi w dniu przyznania NWK.
 18. Nagrody nie można nie przyznać.

Udostępnij