Regulamin Warsztatów Scenariuszowych

Data publikacji: 26 marca 2017

Regulamin Warsztatów Scenariuszowych (Kryminalne Warsztaty Scenariuszowe) 

 

organizowanych w ramach Międzynarodowego Festiwalu Kryminału Wrocław 2017

 

 

 

1.    Miasto Wrocław, Wydawnictwo EMG i Wydawnictwo Marginesy ogłaszają konkurs na treatment filmu lub serialu kryminalnego lub sensacyjnego, w którym istotną rolę odegra miasto Wrocław.
2.    Dopuszcza się treatment będący adaptacją powieści lub opowiadania. W takiej sytuacji uczestnik jest zobowiązany załączyć do umowy, o której mowa w punkcie następnym, zgodę właściciela praw na dokonanie adaptacji.
3.    Nagrodą dla wyróżnionych w konkursie będzie udział w Warsztatach Scenariuszowych organizowanych we Wrocławiu w dniach 25-27 maja 2017 w czasie trwania Międzynarodowego Festiwalu Kryminału Wrocław 2017. Skorzystanie z nagrody i udział w warsztatach wymaga zaakceptowania umowy, która zostanie przesłana laureatom.
4.    Do udziału w warsztatach zakwalifikowanych zostanie do 12 uczestników, którzy w terminie do dnia 9 kwietnia 2017 roku włącznie nadeślą na adres redakcja@portalkryminalny.pl niepublikowany i niezrealizowany dotąd w żadnej formie treatment zawierający zarys fabuły filmu kryminalnego lub sensacyjnego, w którym istotne znaczenie odgrywać będzie miasto Wrocław. Listę zakwalifikowanych uczestników jury (przedstawiciele wydawnictwa EMG, wydawnictwa Marginesy i Biura Promocji UM we Wrocławiu) poda do publicznej wiadomości na stronach Portalu Kryminalnego do dnia 28 kwietnia 2017.
5.    Zakwalifikowani uczestnicy przyjadą do Wrocławia w środę 24 maja 2017 pomiędzy godziną 14.00 a 20.00. W tych godzinach zostaną zakwaterowani. Uczestnicy zostaną poinformowani o terminie spotkania organizacyjnego w późniejszym terminie.
6.    Uczestnikom zostanie zapewniony nocleg we Wrocławiu oraz wyżywienie podczas trwania warsztatów. Uczestnicy dojadą do Wrocławia na własny koszt. Jeśli do udziału w warsztatach zakwalifikuje się uczestnik z Wrocławia, organizatorzy zapewnią mu nocleg w miarę wolnych miejsc i w przypadku wyrażenia wyraźnej chęci, natomiast wyżywienie otrzyma w zakresie: obiadokolacja.
7.    Warsztaty rozpoczną się 25 maja i potrwają do 27 maja. Uczestnicy mają zapewniony nocleg od 24 do 28 maja.
8.    Zajęcia, w czasie których trenerzy będą pracować z uczestnikami nad tekstami treatmentów będą odbywać się od 25 do 27 maja pomiędzy 10.00 a 14.00.
9.    Uczestnicy zostaną losowo podzieleni na dwie grupy, z których każda będzie pracować pod okiem jednego z dwóch trenerów.
10.    Dodatkowo uczestnicy mają obowiązek uczestniczyć w wykładach otwartych, które zostaną zorganizowane w ramach warsztatów i Międzynarodowego Festiwalu Kryminału Wrocław 2017.
11.    Celem warsztatów jest opracowanie zakwalifikowanych treatmentów w taki sposób, by nadawały się do dalszej pracy i mogły stanowić podstawę do stworzenia scenariusza.
12.    Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest ukończenie osiemnastu lat.
13.    Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zaakceptowanie niniejszego regulaminu.
14.    Treatmenty zgłoszone do konkursu nie mogą przekraczać objętości 9000 znaków ze spacjami, tj pięciu stron znormalizowanego maszynopisu.
15.    Do treatmentu, jako jego nieodłączną część uczestnik jest zobowiązany dołączyć od jednej do trzech scen jego zdaniem kluczowych dla fabuły, rozpisanych w formie scenariusza.
16.    Po zaakceptowaniu regulaminu kandydaci chcący wziąć udział w warsztatach wypełniają tabelę stanowiącą załącznik do niniejszego regulaminu. Po jej wypełnieniu zostanie wygenerowany kod, który powinien zostać podany w temacie maila zgłaszającego treatment.
17.    Treatment należy załączyć do maila w programie Word, a nad tytułem opowiadania należy powtórzyć kod. Nie należy wpisywać imienia/nazwiska lub pseudonimu. Dopiero po wyborze opowiadań system porówna kody z danymi osobowymi. Wcześniej jurorzy nie będą znali nazwisk zgłaszających się kandydatów.
18.    Wszelkie dane osobowe podane przez osoby, które nie zostały zakwalifikowane do warsztatów, zostaną usunięte z systemu.
19.    Autorzy zwycięskich zwycięskich treatmentów wyrażają zgodę na upublicznienie faktu, że zostali zakwalifikowani do warsztatów. Zgoda obejmuje ujawnienie imienia i nazwiska lub pseudonimu, jeżeli zostanie on podany, nazwy miasta, z którego pochodzi uczestnik, oraz tytułu nagrodzonego treatmentu. 

akceptuję warunki regulaminu

nie akceptuję warunków regulaminu

Udostępnij